ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 20 (3)
Cilt: 20  Sayı: 3 - 2017
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editörden
Burhanettin Kaya
Sayfalar 159 - 160
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullanım Bozukluğu ve Ailesel Madde Kullanımı Arasındaki İlişki (Tur)
Relationship Between Cigarette, Alcohol, Substance Use Disorders and Familial Drug Use in University Students
Demet Havaçeliği Atlam, Zeki Yüncü
doi: 10.5505/kpd.2017.88598  Sayfalar 161 - 170

3.
Yeni Bir Obsesif-Kompulsif Semptom İçeriği: Romantik İlişki Obsesyon ve Kompulsiyonları Ölçeği ile Partnere İlişkin Obsesif-Kompulsif Belirti Ölçeği’nin Türkçe Formlarının Psikometrik Özellikleri (Tur)
A New Obsessive-Compulsive Symptom Type: The Psychometric Properties of The Turkish forms of Relationship Obsessions and Compulsions Inventory and Partner-Related Obsessive-Compulsive Symptoms Inventory
Ezgi Trak, Müjgan İnözü
doi: 10.5505/kpd.2017.93063  Sayfalar 171 - 185

4.
İyileştirici Ortam Anketi Türkçe Çevirisinin Psikometrik Özellikleri (Eng)
Psychometric Properties of The Curative Climate Questionnaire-Turkish Version
F. Işıl Bilican
doi: 10.5505/kpd.2017.15238  Sayfalar 186 - 196

5.
Psikiyatrik Bozukluklara Bağlı Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi (Tur)
Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital
Eda Aslan, Nadya Şimşek
doi: 10.5505/kpd.2017.18209  Sayfalar 197 - 202

6.
Hekimlerin Erken Yaşta Evliliklere Yönelik Farkındalıkları ve Tutumları (Tur)
Awareness and Attitudes of Physicians Towards Early-Age Marriage
Nagihan Saday Duman, Emel Sarı Gökten, Hasan Nadir Rana
doi: 10.5505/kpd.2017.84803  Sayfalar 203 - 208

7.
İnfertilite Tedavisi Gören Kadınlarda Cinsel Mitlere İnanma Düzeyi (Tur)
Level Of Belief In Sexual Myths Women With Infertility Treatment
Betül Uyar Ekmen, Mustafa Özkan, Talip Gül
doi: 10.5505/kpd.2017.33043  Sayfalar 209 - 217

8.
Çocukluk Çağı Travmalarının Depresyon ve Travma Sonrası Stres Belirtileri İle İlişkisinde Duygu Düzenleme Güçlüklerinin Aracı Rolü (Tur)
The Mediating Role Of The Emotion Regulation Difficulties On The Relationship Between Childhood Traumas, Post Traumatic Stress Symptoms And Depression
Emre Han Alpay, Arzu Aydın, Zümrüt Bellur
doi: 10.5505/kpd.2017.98852  Sayfalar 218 - 226

DERLEME
9.
Psikiyatrik Hastalıklar ve Göz: Optik Koherens Tomografinin Psikiyatride Yeri (Tur)
Psychiatric Disorders And Eye: Optical Coherent Tomography In Psychiatry Aspect
Ayşe Sevgi Karadağ, Aysun Kalenderoğlu
doi: 10.5505/kpd.2017.69077  Sayfalar 227 - 237

10.
Psikodramanın Az Bilinen Yüzü: Monodrama (Tur)
A Lesser Known Aspect of Psychodrama: Monodrama
Gözde Özer Danış, Özden Şükran Üneri
doi: 10.5505/kpd.2017.47955  Sayfalar 238 - 242

OLGU SUNUMU
11.
Paroksetin Kullanımı ile İlişkili Ekimoz: Bir Olgu Sunumu (Tur)
Ecchymosis Associated With The Use of Paroxetine: A Case Report
Rukiye Ay
doi: 10.5505/kpd.2017.09821  Sayfalar 243 - 246

KİTAP İNCELEMESİ
12.
Kitap İncelemesi-Madde Bağımlılığı
Book Review-Substance Dependence
Nevzat Yüksel
Sayfalar 247 - 248
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale