ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
A Lesser Known Aspect of Psychodrama: Monodrama [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2017; 20(3): 238-242 | DOI: 10.5505/kpd.2017.47955

A Lesser Known Aspect of Psychodrama: Monodrama

Gözde Özer Danış1, Özden Şükran Üneri2
1Division of Guidance and Psychological Counceling, Ankara University, Ankara
2Department of Child Psychiatry, Ankara Pediatric Hematology Oncology Training and Research Hospital, Ankara

The psychodrama technique is a psychotherapy technique based on action. Psychodrama was initially limited to the clinical setting as a type of group psychotherapy, yet nowadays it can be applied to individual therapy; diagnosis and treatment in clinics, educational tools in educational institutions, human relationships, industry, marriage and family counseling, and it has evolved into a therapy technique that allows psychotherapists to work with both children and adults. This practice of individual psychodrama is called monodrama. Literary knowledge about psychodrama applications has increased over the years, however, the literature on monodrama practices is still limited. This case may have been caused by the general psychotherapy community accepting psychodrama as only a type of group psychotherapy, which would result in lesser awareness regarding monodrama applications. Within the small number of case reports on monodrama applications and observational studies regarding the technique, it is emphasized that its therapeutic effect is high and it is emphasized that there is a need for further research on the subject. This paper is aimed to review the features of the monodrama technique, to discuss which cases can benefit from its applications, and to discuss its advantages and disadvantages when compared to group applications, in the light of literature.

Keywords: monodrama, psychodrama, individual psychotherapy

Psikodramanın Az Bilinen Yüzü: Monodrama (Tur)

Gözde Özer Danış1, Özden Şükran Üneri2
1Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi Kliniği, Ankara

Psikodrama eyleme dayalı bir psikoterapi yöntemidir. Psikodrama başlangıçta yalnızca bir grup psikoterapisi uygulaması olarak klinik ortamla sınırlı bir yöntemken, günümüzde bireysel terapide uygulanabilen; kliniklerde teşhis ve tedavi, eğitim kurumlarında eğitim aracı, insan ilişkileri, endüstri, evlilik ve aile danışmanlığında hem çocuklar hem yetişkinlerle çalışmaya olanak tanıyan bir terapi tekniğine evrilmiştir. Bireysel psikodrama uygulamaları monodrama olarak da adlandırılmaktadır. Psikodrama uygulamaları ile ilgili yazın bilgisi yıllar içinde artmıştır. Ancak monodrama uygulamaları ile ilgili yazın bilgisi halen kısıtlıdır. Bu duruma psikodrama uygulamalarının daha çok grup terapisi tekniği olarak kabul görmesi, monodrama uygulamaları ile ilgili farkındalığın az olması yol açmış olabilir. Az sayıda da olsa monodrama uygulamaları ile ilgili yapılan olgu sunumlarında ve gözlemsel çalışmalarda tekniğin tedavi edici etkinliğinin yüksek olduğu belirtilmekte, konu ile ilgili çalışmalara gereksinim olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu gözden geçirme yazısında monodrama uygulamalarının özelliklerinin gözden geçirilmesi, hangi vakaların monodrama uygulamasından yararlanabileceğinin, grup uygulamalarına göre avantaj ve dezavantajlarının yazın bilgisi eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: monodrama, psikodrama, bireysel psikoterapi

Gözde Özer Danış, Özden Şükran Üneri. A Lesser Known Aspect of Psychodrama: Monodrama. Turkish J Clin Psy. 2017; 20(3): 238-242

Corresponding Author: Özden Şükran Üneri, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale