ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 25 (3)
Cilt: 25  Sayı: 3 - 2022
EDITÖRDEN
1.
Yeni ruhsal hastalıkları aşırı mı üretiyoruz yoksa bir şeyleri gözden mi kaçırıyoruz: Tanı kılavuzlarında yer almayan tanılar (tur, eng)
Are we over-generating new mental disorders or missing something: Disorders which are not in diagnostic manuals (tur, eng)
Oğuzhan Herdi
doi: 10.5505/kpd.2022.22308  Sayfalar 240 - 243
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Nötrofil-lenfosit oranı ve trombosit dağılım genişliği: Adolesan depresyonunda potansiyel yeni bir periferik biyobelirteç (eng)
Neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet distribution width: A potential new peripheral biomarker in adolescent depression (eng)
Masum Öztürk, Yekta Ozkan, Şermin Yalın Sapmaz, Hasan Kandemir
doi: 10.5505/kpd.2022.48091  Sayfalar 244 - 251

3.
Papiller tiroid kanserli hastalarda radyoaktif iyot tedavi öncesi distres ve ilişkili faktörler: Algılanan sosyal destek distresi predikte eder mi? (eng)
Distress and related factors in patients with papillary thyroid cancer just before the radioactive iodine therapy: Does perceived social support predict distress? (eng)
Hayriye Dilek Hamurcu, İbrahim Özer, Gülin Uçmak, Ali Çayköylü, Özgür Ahmet Yüncü
doi: 10.5505/kpd.2022.65983  Sayfalar 252 - 259

4.
Bilişsel esneklik ve COVID-19 ile ilgili psikolojik sıkıntı arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkiler: Uyumsuz bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin aracı rolü (eng)
Direct and indirect relationships between cognitive flexibility and COVID-19 related psychological distress: The mediating role of maladaptive cognitive emotion regulation strategies (eng)
Senanur Sayınta, Hatice Nur Koçak, Hande Kaynak
doi: 10.5505/kpd.2022.74875  Sayfalar 260 - 269

5.
Zihinsel Yetersizliğe Yönelik Tutumlar Anketi (ZYYTA)-Kısa Form Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği (eng)
The validity and reliability of the Turkish Version of Attitudes Toward Intellectual Disability Questionnaire (ATTID) – Short Form (eng)
Sevil Akbulut Zencirci, Selma Metintas, Ferdi Kosger, Meral Melekoğlu
doi: 10.5505/kpd.2022.39297  Sayfalar 270 - 277

6.
İstanbul’daki kamu sağlık çalışanlarının ruh sağlığı sorunu olan bireylere yönelik inançları (tur)
Beliefs of health workers in Istanbul towards individuals with mental health problems (tur)
Özlem Özaydın, Hande Perk Gürün, Sabanur Çavdar, Seda Tanrıverdi, Begüm Dağ, Seçil Yüzal, Osman Akay
doi: 10.5505/kpd.2022.34033  Sayfalar 278 - 288

7.
Erkek Depresyon Risk Ölçeği ve Cinsiyete Duyarlı Depresyon Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (tur)
Validity and reliability study of the Turkish Version of The Male Depression Risk Scale and The Gender-Sensitive Depression Scale (tur)
Emre Mısır, Sedat Batmaz, Meral Oran Demir
doi: 10.5505/kpd.2022.67355  Sayfalar 289 - 299

8.
Sosyal kaygısı olan ve olmayan bireylerde erken dönem uyum bozucu şemalar ve yakın ilişkilerde bağlanma düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi (tur)
A comparative investigation of early maladaptive schemas and attachment levels in close relationships in individuals with and without social anxiety (tur)
Buse Duran, Kahraman Güler
doi: 10.5505/kpd.2022.64436  Sayfalar 300 - 309

9.
Sosyal öğrenme kuramı çerçevesinde hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuklarda zihin kuramı becerilerinin değerlendirilmesi (tur)
Assessment of theory of mind skills in children with mild intellectual disabilities within the framework of social learning theory (tur)
Fatih Bal, Ayşe Tuba Ceyhun
doi: 10.5505/kpd.2022.70298  Sayfalar 310 - 321

DERLEME
10.
Davranışsal bağışıklık sistemi ve tripofobi (tur)
Behavioral immune system and trypophobia (tur)
Süleyman Öztürk, Deniz Ceylan, Ayse Banu Demir, Hasan Kazdağlı, Burak Erdeniz
doi: 10.5505/kpd.2022.93695  Sayfalar 322 - 331

OLGU SUNUMU
11.
Ebeveyn yabancılaştırma sendromu: Annesine yabancılaşan bir olgu (eng)
Parental alienation syndrome: A case alienated from the mother (eng)
Birsen Şentürk Pilan, Öykü Akkaş, Gökül Er, Ali Fuat Bayturan, Gizem Akdaş, Tezan Bildik
doi: 10.5505/kpd.2022.10846  Sayfalar 332 - 337

12.
Alkole bağlı bir psikoz olgusunda psikotik ve bilişsel semptomların zamansal ilişkisi (eng)
Temporal association of psychotic and cognitive symptoms in an alcohol-induced psychosis case (eng)
Koray Yarız, Sivi Kuçi, Meltem Kamacı, Burcu Kahveci Öncü, Inci Ozgur Ilhan
doi: 10.5505/kpd.2022.03271  Sayfalar 338 - 343

LookUs & Online Makale