ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153

Dikkat: Bu makaleler yayına kabul edilmiştir; ancak bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı göstermez. Yeni makaleler kabul edildikçe burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - Klinik Psikiyatri Dergisi

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Madde kullanım bozukluğunun sonuçları şizofreniden daha şiddetli olabilir mi ?: annelere ve hastalara olan etkileri
Are the consequences of substance use disorder more severe than schizophrenia?: effects on the mothers and the patients
Meltem Saraçoğlu, Demet Atlam, Betül Akyel Göven, Zeki Yüncü
doi: 10.5505/kpd.2022.57873  Sayfa 0

2.
Kronobiyolojik tercih, obsesif-kompulsif bozuklukların klinik görünümünü etkiler mi?
Does chronobiological preference affect the clinical appearance of obsessive-compulsive disorders?
Ayşe Sakallı Kani, Uzay Dural, Volkan Topçuoğlu, Kemal Sayar
doi: 10.5505/kpd.2022.05826  Sayfa 0

3.
Özgül Öğrenme Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Retinal Bulgularının Değerlendirilmesi: Bir Vaka Kontrol Çalışması
Assessment of Retinal Findings in Children and Adolescents with Specific Learning Disorder: A Case-Control Study
Aziz Kara, Okan Ağca
doi: 10.5505/kpd.2022.34545  Sayfa 0

4.
Yaşlı Bireylerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu: Prevelans ve Klinik Özellikler
Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Elderly Individuals: Prevalence and Clinical Features
Şilan Şenbayram Güzelbaba, Lut Tamam, Mehmet Emin Demirkol, Zeynep Namlı, Mahmut Onur Karaytuğ, Caner Yeşiloğlu
doi: 10.5505/kpd.2022.26042  Sayfa 0

5.
Psikiyatri Branşıyla İlgili Tıbbi Uygulama Hatası (Malpraktis) İddiası Nedeniyle Değerlendirilen Vakaların Klinik Özellikleri ve Adli Psikiyatrik Açıdan İncelenmesi
Clinical Characteristics and Forensic Psychiatric Examination of Cases Evaluated Due to Alleged Psychiatric Medical Malpractice
Ender Cesur, ilker taşdemir, Ercan Buyukakincak, Hizir Asliyuksek, Şenol Turan
doi: 10.5505/kpd.2022.33716  Sayfa 0

6.
Trikotillomani ve Deri Yolma Bozukluğunda Psikolojik Dayanıklılık ve Dürtüsellik
Psychological Resilience and Impulsivity in Trichotillomania and Skin Picking Disorder
Efruz Pirdoğan Aydın, Hasan Demirci, Jülide Güler Kenar, ömer akil özer, Oguz Karamustafalioglu
doi: 10.5505/kpd.2022.78466  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
7.
Davranışsal Belirtilerle Başlayan Yetişkin Tip Metakromatik Distrofi Olgusu
A Case of Adult-Onset Metachromatic Leukodystrophy Beginning with Behavioral Symtoms
Hazan Tunalı, Süheyla Ünal, Ceren Acar, Emel Sağlar Özer
doi: 10.5505/kpd.2022.43402  Sayfa 0

8.
Depresif belirtili bir ergen anti-NMDAR ensefaliti olgu sunumu
A case report of adolescent anti-NMDAR encephalitis with depressive symptoms
Onur Tuğçe Poyraz Fındık, Gulten Öztürk Thomas, Hakkı Akbeyaz, Sermin Aksoy Özcan, Olcay Ünver, Dilşad Türkdoğan, Nese Perdahli Fis
doi: 10.5505/kpd.2022.83436  Sayfa 0

9.
HSV Ensefaliti Sonrası Kluver Bucy Sendromunun Eşlik Ettiği Amnestik Bozukluk: Bir Olgu Sunumu
Amnestic Disorder Associated with Kluver Bucy Syndrome After HSV Encephalitis: A Case Report
Neslihan Kara, Enes Sarıgedik, Ahmet Ataoğlu
doi: 10.5505/kpd.2022.59244  Sayfa 0

10.
Erişkinlik Döneminde Streptokok Enfeksiyonu ile İlişkili Pediyatrik Otoimmün Nöropsikiyatrik Bozukluk(PANDAS) Tanısı Düşündüren Bir Olgu
An Adult Case Suggestive of Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated With Streptococcal Infection (PANDAS) Diagnosis
Sare Aydın, Ahmet Ekrem Savaş, ESMA AKPINAR ASLAN, Sedat Batmaz
doi: 10.5505/kpd.2022.16768  Sayfa 0

11.
Risperidon ile ilişkili Guillain-Barre benzeri sendrom, bir olgu sunumu”
Case report: Guillain-Barre like syndrome associated with risperidone use
Güneş Devrim Kıcalı
doi: 10.5505/kpd.2022.70846  Sayfa 0

12.
İntrakranial Kitlesi Ve Pulmoner Emboli Öyküsü Olan Tedaviye Dirençli Manik Bipolar Hastada Başarılı EKT Uygulanması: Olgu Sunumu
Succesful ECT Treatment Of A Treatment Resistant Manic Bipolar Patient With Intracranial Mass And Pulmonary Embolism History: Case Report
Anıl Muştucu, Rümeysa Ayşe Güllülü, Salih Saygın Eker
doi: 10.5505/kpd.2022.59320  Sayfa 0

LookUs & Online Makale