ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
En Çok İndirilen Makaleler - Klinik Psikiyatri Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Çocuk ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Değerlendirme
Psychiatric Evaluation of Child and Adolescent Forensic Cases
Muhammed Ayaz, Ayşe Burcu Ayaz, Nusret Soylu
2012; 15 - 1 | Sayfalar 33 - 40

2.
Dissosiyatif Bozuklukta Tanı ve Ayırıcı Tanı: Olgu Sunumu
Diagnosis and Differantial Diagnosis of Dissociative Disorder
Merve Çıkılı Uytun, Rabia Durmuş, Didem Behice Öztop
2014; 17 - 1 | Sayfalar 41 - 48

3.
Agomelatin: Genel Bilgiler, Farmakolojisi ve Kullanım Güvenliği
Tayfun Uzbay
2012; 15 - 50 1 | Sayfalar 9 - 19

DERLEME
4.
Çocukluk Dönemi Duygusal İstismarı ile Depresyon Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Aracı Rolüne İlişkin Bir Gözden Geçirme
A Review about the Mediating Role of Early Maladaptive Schemas in the Relationship between Childhood Emotional Abuse and Depression
Reyhan Arslan
doi: 10.5505/kpd.2016.42714   2016; 19 - 4 | Sayfalar 202 - 210

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullanım Bozukluğu ve Ailesel Madde Kullanımı Arasındaki İlişki (Tur)
Relationship Between Cigarette, Alcohol, Substance Use Disorders and Familial Drug Use in University Students
Demet Havaçeliği Atlam, Zeki Yüncü
doi: 10.5505/kpd.2017.88598   2017; 20 - 3 | Sayfalar 161 - 170

OLGU SUNUMU
6.
Psikotik hastalarda göz çıkarma davranışı: İki vaka örneği
Self Enucleation in Psychosis: Two Case Reports
Leman İnanç, Merih Altıntaş, Çiğdem Hazal Bezgin, Sermin Kesebir
2015; 18 - 1 | Sayfalar 29 - 34

7.
Çok Geç Başlangıçlı Bir Şizofreni Olgusunun Beş Yıllık İzlemi
Very Late Onset Schizophrenia a Five Years Follow up of a Case
Oya Güçlü, Ramazan Konkan, Ömer Şenormancı, Hüsnü Erkmen
2011; 14 - 3 | Sayfalar 185 - 190

8.
Amputasyon Geçirmiş Kişilerin Baş Etme Becerileri: Olgu Sunumu
Coping Skills Of People With Amputation: Case Presentation
İpek Özsoy, Ülgen H. Okyayuz
doi: 10.5505/kpd.2016.30074   2016; 19 - 1 | Sayfalar 45 - 51

DERLEME
9.
Premenstruel Sendrom ve Premenstruel Disforik Bozuklukta Tanı ve Tedavi: Bir Gözden Geçirme
Diagnosis and Treatment of Premenstrual Syndrome and Premenstrual Dysphoric Disorder: A Review
A. Figen Türkçapar, Hakan Türkçapar
2011; 14 - 4 | Sayfalar 241 - 253

ARAŞTIRMA MAKALESI
10.
İntihar Girişimlerinin İncelenmesi: Risk Faktörleri ve Takip
Analyzing Suicide Attempts: Risk Factors and Follow Up
Ali Emre Şevik, Halil Özcan, Emin Uysal
2012; 15 - 4 | Sayfalar 218 - 225

11.
Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Ve İlişkili Sosyodemografik Faktörler
Internet Addiction Among University Students and Related Sociodemografic Factors
Eda Aslan, Aylin Yazıcı
doi: 10.5505/kpd.2016.03511   2016; 19 - 3 | Sayfalar 109 - 117

OLGU SUNUMU
12.
Varenikline Sefuroksim Eklenmesiyle Gelişen Bir Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgusu
An Obsessive Compulsive Disorder Case Induced by Addition of Cefuroxime to Varenicline
Arda Karagöl, Ali Çayköylü, Hatice Kılıç, Yasemin Eren, Naci Özdemir
2013; 16 - 2 | Sayfalar 120 - 125

ARAŞTIRMA MAKALESI
13.
Üniversite Öğrencilerinde Umutsuzluk Düzeyi ile Problem Çözme Becerileri ¦ Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler ¦¦ ¦ üzerinden İncelenmesi
Investigation of Relationship Between Hopeless Level and Problem Solving Skills in the Aspects of Some Variables
Ömer Oğuztürk, Figen Akça, Gülçilem Şahin
2011; 14 - 3 | Sayfalar 173 - 184

OLGU SUNUMU
14.
Özgül Fobinin Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Yöntemi İle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Treatment of Specific Phobia with Eye Movement Desensitization and Reprocessing Method: A Case Report
Onur Okan Demirci, Eser Sağaltıcı, Abdullah Yıldırım
2015; 18 - 4 | Sayfalar 124 - 129

15.
Fluoksetin Kullanımı Sırasında Ortaya Çıkan Hipertansiyon Olgusu
Hypertension as a Side Effect of Fluoxetine
Esra Yancar Demir, Tuba Aydemir Özcan
2013; 16 - 2 | Sayfalar 126 - 128

ARAŞTIRMA MAKALESI
16.
Risk Alma Davranışı: Çocukluk Çağı Travmaları ve Benlik Saygısı Temelinde Bir Değerlendirme
Risk Taking Behavior: An Evaluation in terms of Childhood Trauma and Self-Esteem
İrem Eker, Banu Yılmaz
doi: 10.5505/kpd.2016.02996   2016; 19 - 1 | Sayfalar 27 - 36

EDITÖRDEN
17.
Pandeminin ruh sağlığına etkileri
Effects of pandemic on mental health
Burhanettin Kaya
doi: 10.5505/kpd.2020.64325   2020; 23 - 2 | Sayfalar 123 - 124
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
18.
Sınav Kaygısı ve İlişkili Psikiyatrik Belirtiler
Test Anxiety and Related Psychiatric Symptoms
Önder Kavakcı, Ayşegül Selcen Güler, Selma Çetinkaya
2011; 14 - 1 | Sayfalar 7 - 16

19.
Türkiye’de Ruh Sağlığı Alanında Travma Mağdurlarıyla Çalışanlarda İkincil Travmatik Stres
Secondary Traumatic Stress in Mental Health Workers in Turkey
Ayten Zara, Ferhat Jak İçöz
2015; 18 - 1 | Sayfalar 15 - 23

DERLEME
20.
Ergoterapi: Geleceğin Mesleği Olabilecek Bir Meslek Alanı
Ergotherapy: A Job Field That Can Be The Job of Future
Onur Okan Demirci
doi: 10.5505/kpd.2017.41636   2017; 20 - 1 | Sayfalar 59 - 65

LookUs & Online Makale