ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Pandeminin ruh sağlığına etkileri [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(2): 123-124 | DOI: 10.5505/kpd.2020.64325

Pandeminin ruh sağlığına etkileri

Burhanettin Kaya
İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Pandemi, ruh sağlığı, psikiyatri

Effects of pandemic on mental health

Burhanettin Kaya
İstanbul, Türkiye

Keywords: Pandemic, mental health, psychiatry

Burhanettin Kaya. Effects of pandemic on mental health. J Clin Psy. 2020; 23(2): 123-124

Sorumlu Yazar: Burhanettin Kaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale