ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Kitap İncelemesi-Madde Bağımlılığı [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(3): 247-248

Kitap İncelemesi-Madde Bağımlılığı

Nevzat Yüksel
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A. D.

Anahtar Kelimeler: Kitap tanıtımı, madde bağımlılığı, bağımlılık

Book Review-Substance Dependence

Nevzat Yüksel
Gazi University Faculty of Medicine Department of Psychiatry

Keywords: Book review, substance dependence, dependency

Nevzat Yüksel. Book Review-Substance Dependence. J Clin Psy. 2017; 20(3): 247-248

Sorumlu Yazar: Nevzat Yüksel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale