ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Paroksetin Kullanımı ile İlişkili Ekimoz: Bir Olgu Sunumu (Tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(3): 243-246 | DOI: 10.5505/kpd.2017.09821

Paroksetin Kullanımı ile İlişkili Ekimoz: Bir Olgu Sunumu (Tur)

Rukiye Ay
Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Paroksetin, antidepresan ve anksiyolitik özellikleri olan seçici serotonin gerialım inhibitörü (SSGI) grubundan bir antidepresandır. Paroksetine bağlı nadir görülen yan etki kanama eğiliminin artmasıdır. Paroksetin kullanımı ile ilişkili ekimoz, epistaksis, subkonjuctival kanama, alt ve üst gastrointestinal kanama ile ilgili olgu bildirimleri mevcuttur. Bu yazıda paroksetin kullanımı sırasında ekimoz gelişen bir kadın hasta tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Paroksetin, Ekimoz, Depresif bozukluk

Ecchymosis Associated With The Use of Paroxetine: A Case Report

Rukiye Ay
Malatya Research And Training Hospital

Paroxetine is an antidepressant included in the group of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) with antidepressant and anxiolytic properties. A rarely seen adverse effect of paroxetine is increase of bleeding tendency. There are several reports of ecchymoses, epistaxis, subconjunctival hemorrhage, lower and upper gastrointestinal bleeding related to paroxetine use. A case of a female patient who developed ecchymoses during paroxetine use is discussed in this paper.

Keywords: Paroxetine, Ecchymosis, Depressive Disorder

Rukiye Ay. Ecchymosis Associated With The Use of Paroxetine: A Case Report. J Clin Psy. 2017; 20(3): 243-246

Sorumlu Yazar: Rukiye Ay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale