ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Editörden [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(3): 159-160

Editörden

Burhanettin Kaya
Özel Terapi Tıp Merkezi, Antalya

Anahtar Kelimeler: Editörden, Dergi, Yayıncılık

Editörden

Burhanettin Kaya
Private Therapy Medical Center, Antalya

Keywords: Editorial, Journal, Publishing

Burhanettin Kaya. Editörden. J Clin Psy. 2017; 20(3): 159-160

Sorumlu Yazar: Burhanettin Kaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale