ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 24 (4)
Cilt: 24  Sayı: 4 - 2021
EDITÖRDEN
1.
Duygudurum bozukluklarında beyin haritalama yol gösteriyor mu? (tur)
Does brain maping lead the way in mood disorders? (tur)
Mehmet Yumru
doi: 10.5505/kpd.2021.38991  Sayfalar 435 - 438
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Obsesif kompulsif bozuklukta nörobilişsel esneklik, mükemmelliyetçilik ve obsesif inanışlar (eng)
Neurocognitive flexibility, perfectionism, obsessive beliefs in patients with obsessive compulsive disorder (eng)
Betül Önder Uzgan, Melike Tetik Oktay, Cansu Aykaç, Çağatay Ermiş, Tunç Alkın
doi: 10.5505/kpd.2021.90187  Sayfalar 439 - 449

3.
Siberkondria, anksiyete duyarlılığı, bedensel duyumları abartma ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki ilişkilerin incelenmesi (tur)
Investigation of the relationships between cybercondria, anxiety sensitivity, somatosensory amplification, and intolerance to uncertainty (tur)
Yavuz Yılmaz, Erdi Bahadır, Ali Erdoğan
doi: 10.5505/kpd.2021.40221  Sayfalar 450 - 458

4.
Ruhsal bozukluk tanısı olan hekimlerde içselleştirilmiş damgalanma (eng)
Internalized stigma in physicians with mental illness (eng)
Oğuzhan Kılınçel, Rukiye Ay
doi: 10.5505/kpd.2021.48642  Sayfalar 459 - 466

5.
COVID-19 pandemisinin nörogelişimsel bozukluğu olan çocuklar üzerine etkisi (tur)
The impacts of COVID-19 pandemic on children with neurodevelopmental disorder (tur)
Sezen Köse, Gamze Yüksel, Birsen Senturk Pilan, Elif Tortop, Gokce Anilir, Reyhan Çalışan, Begüm Yuluğ, Sibel Helin Tokmak, Burcu Özbaran, Zeki Yüncü, Serpil Erermiş, Tezan Bildik
doi: 10.5505/kpd.2021.05579  Sayfalar 467 - 474

6.
Diyabet tanılı bireylerin anksiyete, depresyon, aleksitimi düzeyleri ve etkileyen faktörler (eng)
The levels of anxiety, depression and alexithymia in individuals diagnosed with diabetes and the affecting factors (eng)
Arife Zühal Değirmencioğlu, Leyla Baysan Arabacı, Nalan Gordeles Beser
doi: 10.5505/kpd.2021.39259  Sayfalar 475 - 480

7.
Yetişkin ayrılma anksiyetesi bozukluğu tanılı hastalarda komorbidite ve işlevsellik ile ilişkili faktörler (tur)
The related factors with functionality and the comorbidity in the patients with adult seperation anxiety disorder (tur)
Mahmut Onur Karaytuğ, Lut Tamam, Mehmet Emin Demirkol, Zeynep Namlı, Mahmut Gürbüz
doi: 10.5505/kpd.2021.82957  Sayfalar 481 - 490

8.
Adli psikiyatri hastalarının şiddet davranışlarının tedaviye uyum ve umut düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (tur)
Investigation of the relationship between forensic psychiatry patients' violent behaviors and levels of treatment adherence and hope (tur)
Hatice Polat, Kerim Uğur
doi: 10.5505/kpd.2021.84704  Sayfalar 491 - 498

9.
Psikiyatri kliniklerinde hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının damgalamaya yönelik inanç ve tutumlarının değerlendirilmesi (tur)
Evaluation of belief and attitudes towards stigma of nurses/physician, patients and patients’ relatives in psychiatric clinics (tur)
Feride Ercan, Mehmet Karakaş, Nermin Gürhan, Ümran Demircan, Haydar Mehmet Kaya
doi: 10.5505/kpd.2021.82653  Sayfalar 499 - 512

10.
Üniversite öğrencilerine yönelik uyum sorunları ölçeğinin geliştirilmesi (tur)
Developing an assessment scale for adjusment problems in university students (tur)
Ahmet Topuzoğlu, Furkan Özel, Zeynep Meva Altaş, Can Ilgın, Cihad Kaya, Seyhan Hıdıroğlu
doi: 10.5505/kpd.2021.94032  Sayfalar 513 - 522

11.
Ortaöğretim öğretmenlerinde ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafeyi etkileyen faktörler (tur)
Factors affecting the belief towards mental illness and social distance in secondary education teachers (tur)
Hülya Arslantaş, Filiz Abacıgil, Rüveyda Yüksel, Filiz Adana, Ezgi Sarı, Duygu Yeşilfidan, Selen Gürsoy Turan
doi: 10.5505/kpd.2021.43760  Sayfalar 523 - 536

12.
COVID-19 salgını sürecinde Türkiye'de endişe, stres, öfke ve korkudaki değişim: Seri-kesitsel takip bulguları (tur)
Fluctuations in worry, stress, anger, and fear during the COVID-19 pandemic in Turkey: Findings of a serial cross sectional study (tur)
Başar Demir, Sıla Demir, Ata Cantürk Doğrul
doi: 10.5505/kpd.2021.48108  Sayfalar 537 - 546

13.
Hollanda yeme davranışı anketinin Türkçe formunun 12-18 yaş arasındaki ergenlerde psikometrik özelliklerinin ve yeme davranışlarının yaş ve cinsiyete göre incelenmesi (tur)
Psychometric properties of Turkish version of Dutch eating behavior questionnaire in adolescents aged between 12 and 18 years and assessment of the effect of age and gender on eating behaviours (tur)
Ezgi Şen Demirdöğen, Pınar Algedik, Dilara Demirpençe
doi: 10.5505/kpd.2021.88156  Sayfalar 547 - 557

OLGU SUNUMU
14.
Dissosiyatif bozukluğun bağlanma travması çerçevesinde değerlendirilmesi: Bir olgu sunumu (tur)
Evaluation of dissociative disorder in the context of attachment trauma: A case report (tur)
Hande Günal Okumuş, Kevser Nalbant
doi: 10.5505/kpd.2021.42402  Sayfalar 558 - 563

EDITÖRE MEKTUP
15.
DEHB tanılı analjezik bağımlılığı olan ergende metilfenidat tedavisi (eng)
Methylphenidate treatment in an analgesic dependent adolescent with ADHD (eng)
Ayşegül Yolga Tahiroğlu, Gonca Gül Çelik, Ayse Avcı, Canan Kuygun Karcı
doi: 10.5505/kpd.2021.23255  Sayfalar 564 - 566
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale