ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
DEHB tanılı analjezik bağımlılığı olan ergende metilfenidat tedavisi (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(4): 564-566 | DOI: 10.5505/kpd.2021.23255

DEHB tanılı analjezik bağımlılığı olan ergende metilfenidat tedavisi (eng)

Ayşegül Yolga Tahiroğlu1, Gonca Gül Çelik1, Ayse Avcı1, Canan Kuygun Karcı2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü
2Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü

Anahtar Kelimeler: Analjezik, DEHB, bağımlılık

Methylphenidate treatment in an analgesic dependent adolescent with ADHD (eng)

Ayşegül Yolga Tahiroğlu1, Gonca Gül Çelik1, Ayse Avcı1, Canan Kuygun Karcı2
1Çukurova University Medical Faculty Child and Adolescent Psychiatry
2Dr. Ekrem Tok Psychiatry Hospital, Child and Adolescent Psychiatry

Keywords: Analgesic, ADHD, dependence

Ayşegül Yolga Tahiroğlu, Gonca Gül Çelik, Ayse Avcı, Canan Kuygun Karcı. Methylphenidate treatment in an analgesic dependent adolescent with ADHD (eng). J Clin Psy. 2021; 24(4): 564-566

Sorumlu Yazar: Canan Kuygun Karcı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale