ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 24 (2)
Cilt: 24  Sayı: 2 - 2021
EDITÖRDEN
1.
Pandemi ve çocuğa yönelik ayrımcılık-Okul kapatma: Bir çocuk hakları ihlali
Pandemics and discrimination against children-School closure: A violation of childrens’ rights
Sevcan Karakoç Demirkaya
doi: 10.5505/kpd.2021.98105  Sayfalar 133 - 134
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Diyarbakır’daki taziye evlerinde akut dönem yas sürecinin yaşanması ve yasın ağırlık derecesine etki eden faktörlerin belirlenmesi (eng)
Acute grief experience in Diyarbakir condolence houses and the factors influencing the severity of grief (eng)
Evindar Karabulut, Azad Günderci, Şakir Özen
doi: 10.5505/kpd.2021.65668  Sayfalar 135 - 144

3.
Prematür ejakülasyon hastalarında mizaç ve karakter özellikleri (tur)
Temperament and character traits of premature ejaculation patients (tur)
İmran Gökçen Yılmaz Karaman, Gülcan Güleç, İlknur Gündoğdu, Çınar Yenilmez, Aydın Yenilmez
doi: 10.5505/kpd.2020.06978  Sayfalar 145 - 152

4.
İskemi modifiye albumin: Yaygın anksiyete bozukluğu ve panik bozukluktaki genel metabolik risk için potansiyel bir belirteç (eng)
Ischemia modified albumin: A potential marker for global metabolic risk in generalized anxiety disorder and panic disorder (eng)
Esra Kabadayı Sahin, Gökçen Turan, Salim Neselioglu, Murat Ilhan Atagün
doi: 10.5505/kpd.2020.49404  Sayfalar 153 - 159

5.
Birinci basamak hekimlerinin, psikiyatri ile ilgili temel hekimlik uygulamalarına dair öz yeterlilik algılarının ve görüşlerinin incelenmesi: Ulusal çapta bir çalışma (tur)
Evaluation of self-perceived competency levels and perspectives of primary care physicians on psychiatry related basic practical skills: A nationwide study in Turkey (tur)
Özlem Coşkun, Yavuz Selim Kıyak, Işıl İrem Budakoğlu, Dilek Öztaş, Özgür Erdem, Selçuk Aslan
doi: 10.5505/kpd.2020.38980  Sayfalar 160 - 166

6.
Ergenlerde depresif semptomlar ve vücut kiltle indeksi: Ebeveyn psikolojik kontrolünün ve yaşın durumsal aracılık etkisi (eng)
Depressive symptoms and body mass index among adolescents: A moderated mediation model of parental psychological control and age (eng)
Neşe Nizamettinoglu, Cennet Şafak Öztürk, Yaşar Kuzucu, Mehmet Şakiroğlu, Çiğdem Dereboy
doi: 10.5505/kpd.2020.46548  Sayfalar 167 - 180

7.
Ergenlerde algılanan ebeveyn tutumu ve duygusal zeka arasındaki ilişkide, dijital oyun bağımlılığının aracı rolünün incelenmesi (tur)
The mediator effect of digital game addiction on the relationship between perceived parental attitudes and emotional intelligence among adolescents (tur)
Gizem Tetik, Z. Deniz Aktan
doi: 10.5505/kpd.2020.32815  Sayfalar 181 - 190

8.
Çoklu antipsikotik kullanımı: Psikotik bozukluk izlem polikliniğinde takip edilen olguların geriye dönük değerlendirilmesi (tur)
Antipsychotic polypharmacy: Retrospective evaluation of cases with psychotic disorder followed in outpatient clinic (tur)
Şahabettin Çetin, Melike Ceyhan Balcı Şengül, Osman Özdel
doi: 10.5505/kpd.2020.27676  Sayfalar 191 - 198

9.
Yaşam doyumu ve öznel zindeliğin COVID-19 korkusu ile problemli internet kullanımı arasındaki aracılık ilişkisi (tur)
The mediation relationship between life satisfaction and subjective vitality fear of COVID-19 and problematic internet use (tur)
Adem Peker, Serkan Cengiz, Melike Nebioğlu Yıldız
doi: 10.5505/kpd.2020.92259  Sayfalar 199 - 206

10.
Çocuklar için özel gereksinim raporuna geçiş sonrası bir yıllık sağlık kurulu verilerinin değerlendirilmesi (tur)
The evaluation of medical board report datas for one year period after the transition to special needs report for children (tur)
Barış Güller, Ferhat Yaylacı
doi: 10.5505/kpd.2020.02438  Sayfalar 207 - 216

11.
Suça sürüklenen çocukların adli psikiyatrik değerlendirme ve rapor sonuçları: İki yıllık retrospektif dosya taraması (tur)
Forensic psychiatric evaluation and reports of juvenile pushed to crime: A two-year retrospective chart review (tur)
Çilem Bilginer, Serkan Karadeniz, Sevda Hızarcı, Berire Cekin Yilmaz, Sema Kandil
doi: 10.5505/kpd.2020.02360  Sayfalar 217 - 227

12.
Özgül öğrenme bozukluğu tanısı olan çocukların depresif belirtileri ve benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolü (tur)
The investigation of the relationship between depressive symptoms and self-perception in children diagnosed with specific learning disorder: The mediator role of difficulties in emotional regulation (tur)
Halime Şenay Güzel, Gözde Akkaya, Meltem Altuntaş
doi: 10.5505/kpd.2020.24008  Sayfalar 228 - 238

13.
COVID-19 tanısı ile tedavi gören bireylerin iyileşme dönemi sonrasında psikiyatrik tanı açısından değerlendirilmesi (tur)
Psychiatric evaluation of individuals treated with the diagnosis of COVID-19 following recovery period (tur)
Barış Yılbaş
doi: 10.5505/kpd.2020.89156  Sayfalar 239 - 245

DERLEME
14.
Buspiron, SSRI / SNRI kaynaklı bruksizm için bir çözüm olabilir mi? (tur)
Can Buspirone be a Remedy for an SSRI / SNRI-induced Bruxism? (tur)
Sultan Efsun Tamdemir, Bahadır Geniş, Muhammed Hakan Aksu, Cicek Hocaoglu
doi: 10.5505/kpd.2020.63496  Sayfalar 246 - 256

OLGU SUNUMU
15.
Gözlenebilir kompulsiyonların eşlik etmediği obsesyonların bilişsel davranışçı terapi ile tedavisi (tur)
Cognitive behavioral therapy treatment of obsessions without observable compulsions (tur)
Elif Üzümcü, Müjgan Inozu
doi: 10.5505/kpd.2020.30306  Sayfalar 257 - 264

16.
Borderline kişilik bozukluğunda oto-vampirizm: Olgu sunumu (tur)
Auto-vampirism in borderline personality disorder: A case report (tur)
Aslı Kazğan, Sevler Yildiz, Sevda Korkmaz, Murad Atmaca
doi: 10.5505/kpd.2020.79095  Sayfalar 265 - 269

EDITÖRE MEKTUP
17.
COVID 19 Pandemisi ve çocuk ruh sağlığı alanında telepsikiyatrinin kullanımı (eng)
COVID19 Pandemic and the use telepsychiatry in child mental health practices (eng)
Hande Ayraler Taner
doi: 10.5505/kpd.2020.87894  Sayfalar 270 - 271
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale