ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Pandemi ve çocuğa yönelik ayrımcılık-Okul kapatma: Bir çocuk hakları ihlali [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(2): 133-134 | DOI: 10.5505/kpd.2021.98105

Pandemi ve çocuğa yönelik ayrımcılık-Okul kapatma: Bir çocuk hakları ihlali

Sevcan Karakoç Demirkaya
Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Pandemi, çocuk, okul

Pandemics and discrimination against children-School closure: A violation of childrens’ rights

Sevcan Karakoç Demirkaya
Doğuş University Department of Psychology, Istanbul, Turkey

Keywords: Pandemi, child, school

Sevcan Karakoç Demirkaya. Pandemics and discrimination against children-School closure: A violation of childrens’ rights. J Clin Psy. 2021; 24(2): 133-134

Sorumlu Yazar: Sevcan Karakoç Demirkaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale