ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
COVID 19 Pandemisi ve çocuk ruh sağlığı alanında telepsikiyatrinin kullanımı (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(2): 270-271 | DOI: 10.5505/kpd.2020.87894

COVID 19 Pandemisi ve çocuk ruh sağlığı alanında telepsikiyatrinin kullanımı (eng)

Hande Ayraler Taner
Başkent Üniversitesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: teletıp, pandemi, çocuk psikiyatrisi

COVID19 Pandemic and the use telepsychiatry in child mental health practices (eng)

Hande Ayraler Taner
Baskent University Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry

Keywords: telemedicine, pandemics, child psychiatry

Hande Ayraler Taner. COVID19 Pandemic and the use telepsychiatry in child mental health practices (eng). J Clin Psy. 2021; 24(2): 270-271

Sorumlu Yazar: Hande Ayraler Taner, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale