ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Borderline kişilik bozukluğunda oto-vampirizm: Olgu sunumu (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(2): 265-269 | DOI: 10.5505/kpd.2020.79095

Borderline kişilik bozukluğunda oto-vampirizm: Olgu sunumu (tur)

Aslı Kazğan1, Sevler Yildiz2, Sevda Korkmaz3, Murad Atmaca3
1Siverek Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Şanlıurfa
2Tunceli Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Tunceli
3Fırat Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ

Oto-vampirizm kişinin kendi kanını içtiği nadir görülen bir davranış bozukluğudur. Daha çok şizofreni gibi psikotik bozukluklarda karşımıza çıkan bu dikkat çekici semptom nadir de olsa başka psikiyatrik hastalıklarda da görülebilir. Kişilik bozuklukları da bu hastalıklardandır. Borderline kişilik bozukluğu, ağırlıklı olarak kişiler arası ilişkilerdeki ve duygudurumdaki dengesizlik, intihar davranışı, benlik karmaşası ve dürtüsellik ile seyreden bir kişilik bozukluğudur. Dürtüsellik borderline kişilik bozukluğunun tanı kriterlerinden birisidir. Yazımızda self mutilasyon ve sonrasında kan emme davranışı şikayetleriyle tarafımıza başvuran, oto-vampirizmin eşlik ettiği borderline kişilik bozukluğu tanısı alan ve psikoterapi ve psikofarmakolojik tedavi yöntemleriyle klinik seyrinde düzelme saptanan olgudan bahsetmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Borderline kişilik bozukluğu, otovampirizm, self mutilasyon

Auto-vampirism in borderline personality disorder: A case report (tur)

Aslı Kazğan1, Sevler Yildiz2, Sevda Korkmaz3, Murad Atmaca3
1Siverek State Hospital, Department of Psychiatry, Şanlıurfa
2Tunceli State Hospital, Department of Psychiatry, Tunceli
3Fırat University, Medical Faculty, Department of Psychiatry, Elazığ

Auto-vampirism is a rare behavioral disorder in which a person sucks her/his own blood. The remarkable finding occurring in psychotic disorders such as schizophrenia but it can be seen in other psychiatric diseases. Personality disorders are also one of these diseases. Borderline personality disorder is a personality disorder characterized by imbalance in interpersonal relationships and mood, suicidal behavior, self-confusion and impulsivity. Impulsivity is one of the diagnostic criteria of borderline personality disorder. In this article we aimed to mention a patient, applying to us with complaints of self mutilation and after giving pleasurable blood sucking behaviour, diagnosed with borderline personality disorder accompanied by auto-vampirism and improvement in her clinical course with psychotherapy and psychopharmacological treatment method.

Keywords: Borderline personality disorder, auto-vampirism, self mutilation

Aslı Kazğan, Sevler Yildiz, Sevda Korkmaz, Murad Atmaca. Auto-vampirism in borderline personality disorder: A case report (tur). J Clin Psy. 2021; 24(2): 265-269

Sorumlu Yazar: Aslı Kazğan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale