ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 2 (1)
Cilt: 2  Sayı: 1 - 1999
DERLEME
1.
Transkültürel Açıdan Psikoterapiler
Psychotherapies in Transcultural Perspective
Cengiz Güleç
Sayfalar 5 - 11

2.
Duygusal Zeka
Emotional Intelligence
Ceylan TUĞRUL
Sayfalar 12 - 20

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Yaygın Anksiyete Bozukluğu Olan Hastalarda Lipid Metabolizmasındaki Değişiklikler
Changes in Lipid Metabolism in Generalized Anxiety Disorder
Levent SEVNÇOK, Aslıhan Büyüköztürk
Sayfalar 21 - 25

4.
Trikotilomanide Klinik Özellikler
Clinical Features in Trichotillomania
Vehbi Keser, Raşit TUKEL, Nuray KARALI, Celal ÇALIKUŞU, Tuba ÖZPULAT Olgun
Sayfalar 26 - 33

DERLEME
5.
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Posttraumatic Stress Disorder
Fuat Özgen, Hamdullah AYDIN
Sayfalar 34 - 41

6.
Sanat, Benlik Nesnesi ve ilham
Art, Self-Object and Inspiration
Melike Güney
Sayfalar 42 - 45

7.
Kendini Yaralama Davranışı (Self-Mutilasyon)
Self-injurious Behavior (Self-Mutilation)
Saynur CANAT
Sayfalar 46 - 48

8.
Transseksüalite: ilgili Kavramlar ve Cinsiyet Düzenleme Girişimleri
Transsexualism: Related Concepts and Sex Reassignment Interventions
Mehmet SUNGUR, Özlem YALNIZ
Sayfalar 49 - 54

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Türkiye’de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrası Psikiyatri Eğitimi ve Hizmeti Veren Kuramların Özellikleri
The Characteristics of the Institutions which Give Psychiatric Education and Services in Pre-and/or Post- Graduate in Turkey
Orhan Doğan
Sayfalar 55 - 61

OLGU SUNUMU
10.
Kuadriplejili Bir Hastada Panik Bozukluğu ve Psikolojik Savunma Süreçleri
Panic Disorder and Psychological Defence Processes of a Quadriplegic Patient
Oya AYDINER, Işın BARAL KULAKSIZOĞLU
Sayfalar 62 - 66

LookUs & Online Makale