ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Changes in Lipid Metabolism in Generalized Anxiety Disorder [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1999; 2(1): 21-25

Changes in Lipid Metabolism in Generalized Anxiety Disorder

Levent SEVNÇOK1, Aslıhan Büyüköztürk2
1Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Yrd. Doç. Dr., Biyokimya Anabilim Dalı, AYDIN

High cholesterol levels are among the important risk factors for coronary heart disease. To date, there have been a few of studies which examine the relationship between generalized anxiety disorder (GAD) and blood lipid levels. In the present study, we exam-ined blood levels of cholesterol, triglyceride, high-density lipoprotein (HDL), low-density lipoprotein (LDL), and very low-density lipoprotein (VLDL) in 27 patients with GAD in comparison to 24 control subjects. We also investigated the relationships among the duration of illness, the severity of anxiety and lipid levels. Our results indicate that the cholesterol and triglyceride levels in GAD group are significantly higher than control group. We found no significant relationships among the duration of illness, the severity of anxiety and lipid levels. Our findings suggest that increased noradrenergic activity may be responsible for the elevations in cholesterol and triglyceride levels in patients with GAD.

Keywords: Key Words: Generalized anxiety disorder, cholesterol, triglyceride.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Olan Hastalarda Lipid Metabolizmasındaki Değişiklikler

Levent SEVNÇOK1, Aslıhan Büyüköztürk2
1Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Yrd. Doç. Dr., Biyokimya Anabilim Dalı, AYDIN

Yüksek kolesterol düzeyleri koroner kalp hastalıkları için önemli bir risk etkenidir. Şimdiye kadar yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) ve kan lipid düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştıran az sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada YAB olan 27 hastada, 24 kişiden oluşan kontrol grubuyla karşılaştırmalı olarak kan kolesterol, trigliserid, yüksek dansiteli lipoprotein (YDL), düşük dan- siteli lipoprotein (DDL) ve çok düşük dansiteli lipoprotein (ÇDLL) düzeylerini inceledik. Ayrıca hastalık süreleri ve anksiyete şiddeti ile lipid düzeyleri arasındaki ilişkiyi de araştırdık. Sonuçlarımız YAB'de kolesterol ve trigliserid düzeylerinin kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğunu göstermektedir. Anksiyete şiddeti ve hastalık süreleri ile lipid düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Elde ettiğimiz bulgular noradrenerjik etkinlikteki artışın YAB'de kolesterol ve trigliserid artışlardan sorumlu olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Yaygın anksiyete bozukluğu, kolesterol, trigliserid.

Levent SEVNÇOK, Aslıhan Büyüköztürk. Changes in Lipid Metabolism in Generalized Anxiety Disorder. J Clin Psy. 1999; 2(1): 21-25
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale