ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Emotional Intelligence [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1999; 2(1): 12-20

Emotional Intelligence

Ceylan TUĞRUL1
Doç. Dr., Psikolojik Değerlendirme, Terapi ve Eğitim Merkezi, ANKARA

Recent studies revealed that the definition of "intelligence" should be expanded and in addition to classically accepted IQ (entellec- tual intelligence), EQ (emotional intelligence) should also be included in this definition. Emotional intelligence consists of the abilities like knowing own emotions, managing emotions, motivating oneself, being empathic and handling relationships. Age, family environment and gender are the most important factors that effects the development of emotional intelligence. The problems that arise during the development of emotional intelligence play an important role in the occurance of both interpersonal relation problems and psychological disturbances.

Keywords: Key Words: Emotion, emotional development, emotional intelligence.

Duygusal Zeka

Ceylan TUĞRUL1
Doç. Dr., Psikolojik Değerlendirme, Terapi ve Eğitim Merkezi, ANKARA

Son yıllarda yapılan pekçok çalışma “zeka" tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul edilen IQ yani entellektüel zekanın yamsıra EQ yani duygusal zekanın da bu tanım içinde yer alması gerektiğini ortaya koymaktadır. Duygusal zeka duygularının farkında olma, duygularla başa çıkabilme, kendini motive etme, empati kurabilme ve ilişkileri yönetebilme yeteneklerini kapsamaktadır. Yaş, aile ortamı ve cinsiyet duygusal zekanın gelişimini etkileyen en önemli faktörlerdir. Duygusal zeka gelişimindeki aksaklıklar hem insanlararası ilişkilerde sorunların hem de psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasında çok önemli bir rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Duygu, duygusal gelişim, duygusal zeka.

Ceylan TUĞRUL. Emotional Intelligence. J Clin Psy. 1999; 2(1): 12-20
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale