ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Posttraumatic Stress Disorder [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1999; 2(1): 34-41

Posttraumatic Stress Disorder

Fuat Özgen1, Hamdullah AYDIN2
1Doç. Dr.,GATA Psikiyatri Anabilim Dali, ANKARA
2Prof. Dr., GATA Psikiyatri Anabilim Dali, ANKARA

Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) is a psychiatric disorder with specific symptoms that include being lived the witnessing or confronting traumatic events recurrently, avoiding the remem- berances and startling. Psychological factors, HPA axis and sero- toninergic systems disfunctions and adrenergic hyperactivity play an important roles in the etiology of PTSD. However, there are decreased plasma and urine cortisol levels, low frequency DST pozitivity and increased glicocorticoid receptors. In this article, symptoms, etiology and diagnosis of the PTSD was discussed in the light of literature.

Keywords: Key Words: Posttraumatic stress disorder, comorbidity, anxiety disorder.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Fuat Özgen1, Hamdullah AYDIN2
1Doç. Dr.,GATA Psikiyatri Anabilim Dali, ANKARA
2Prof. Dr., GATA Psikiyatri Anabilim Dali, ANKARA

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), ağır bir psikolojik travma sonrasında ortaya çıkan, travmatik olayın tekrar tekrar yaşanması, olayı hatırlatan uyaranlardan kaçınma ve artmış uyarılmıştık gibi özgül semptomlarla kendini gösteren bir bozukluktur. Etiyolojide psikolojik faktörler, hipotalamopitüiteradrenal aks (HPA) ve serotonerjik sistemin disfonksiyonu ile adrenerjik hiperaktivite rol almaktadır. HPA aksında, plazma ve idrar korti- zol düzeyinde ve DST pozitifliği oranında azalma ile glukokor- tikoid reseptör sayılarında artış bulunmaktadır. Makalede travma sonrası stres bozukluğu; semptom, etiyoloji ve tanı açısından yazın ışığında gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Travma sonrası stres bozukluğu, komor- bidite, anksiyete bozukluğu.

Fuat Özgen, Hamdullah AYDIN. Posttraumatic Stress Disorder. J Clin Psy. 1999; 2(1): 34-41
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale