ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
The Characteristics of the Institutions which Give Psychiatric Education and Services in Pre-and/or Post- Graduate in Turkey [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1999; 2(1): 55-61

The Characteristics of the Institutions which Give Psychiatric Education and Services in Pre-and/or Post- Graduate in Turkey

Orhan Doğan1
Prof. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, SİVAS

In this study, it has been investigated that the characteristics of twenty-eight instituions which give psychiatric education and psychiatric services in pre-and/or post-graduate. The data have been collected by a questionnaire form. The characteristics of twenty-eight institutions have been assessed according to the kind of institutions and where they are placed. It has been found that the number of education members is not enough in universities and the service responsibility is too much in the other institutions. In order to increase the quality of education and services, some suggestions have been proposed.

Keywords: Key Words: Psychiatry, education, service.

Türkiye’de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrası Psikiyatri Eğitimi ve Hizmeti Veren Kuramların Özellikleri

Orhan Doğan1
Prof. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, SİVAS

Bu çalışmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrası psikiyatri eğitimi ve hizmeti veren yirmisekiz kurumun özellikleri araştırılmıştır. Veriler, anket formuyla toplanmıştır. 28 kurumun çeşitli özellikleri kurumlara ve kurumlarm bulundukları yere göre değerlendirilmiştir. Üniversitelerde öğretim elemanı sayısı az, diğer kurumlarda hizmet yükü çok bulunmuştur. Eğitimin ve hizmetin kalitesini arttırmak için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Psikiyatri, eğitim, hizmet.

Orhan Doğan. The Characteristics of the Institutions which Give Psychiatric Education and Services in Pre-and/or Post- Graduate in Turkey. J Clin Psy. 1999; 2(1): 55-61
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale