ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Art, Self-Object and Inspiration [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1999; 2(1): 42-45

Art, Self-Object and Inspiration

Melike Güney1
Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA

This paper discusses how the art object can junction as a selfobject for the artist and comments on the transformation of the artist's inspirational experiences to the work of art with the contribution of aesthetic elements.

Keywords: Key Words: Creativity, self object, inspiration.

Sanat, Benlik Nesnesi ve ilham

Melike Güney1
Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA

Bu yazıda sanatçının benliği ile benlik nesnesi olarak işlev gören sanat yapıtı arasındaki ilişkiler tartışılmış ve yaratıcı süreç içinde sanatçının yaşantılarının değişime uğrayarak estetik elementler yardımı ile bir sanatsal yapıta dönüştüğü açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Yaratıcılık, benlik nesnesi, ilham.

Melike Güney. Art, Self-Object and Inspiration. J Clin Psy. 1999; 2(1): 42-45
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale