ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Transsexualism: Related Concepts and Sex Reassignment Interventions [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1999; 2(1): 49-54

Transsexualism: Related Concepts and Sex Reassignment Interventions

Mehmet SUNGUR1, Özlem YALNIZ2
1Doç. Dr Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA
2Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA

Despite the fact that transsexualism is a gender identity disorder which is probably as old as the history of mankind, it is recognized as a phenomenon only in the last four decades. In this context: Is transsexualism a phenomenon of the XX th century or is it just that in this era personal differences on sexual attitudes are more tolerated, and therefore more readily declared? This paper aims to review the assessment, diagnostic criteria, incidence, prevalence, sex ratio and etiology of transsexualism which may help to answer the question above. The concept of primary transsexualism is reviewed and the outcomes of sex reassignment surgery as well as those cases which are better candidates of a successfulI intervention are discussed.

Keywords: Key Words: Transsexualism, gender identity, gender dysphoria, sexual orientation.

Transseksüalite: ilgili Kavramlar ve Cinsiyet Düzenleme Girişimleri

Mehmet SUNGUR1, Özlem YALNIZ2
1Doç. Dr Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA
2Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA

Cinsel kimlik bozuklukları ve bu bağlamda transseksüalite muhtemelen insanoğlunun tarihi kadar eski olmasına karşın bir fenomen olarak ele almışı ancak son kırk yıl içinde olmuştur. Bu bağlamda transseksüalite: XX. yüzyılın bir öğretisi midir, yoksa çağımızda cinsel tutum ve davranışlarla ilgili bireysel farklılıklar geçmişe oranla daha kolay mı dile getirilmektedir? Bu yazıda, bu sorunun yanıtı giderek daha çok tartışılan transseksüalitenin değerlendirilmesi, tanı ölçütleri, sıklığı, yaygınlığı, cinsiyetlere göre dağılımı ve etiyolojisi gözden geçirilerek yanıtlanmaya çalışılmıştır. Primer transeksüalite kavramı gözden geçirilmiş, cinsiyet düzenleme operasyonlarının sonuçlan ve hangi olguların bu tür girişimlere daha uygun aday olabileceği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Transsekseüalite, cinsel kimlik, cinsel disfori, cinsel oryantasyon.

Mehmet SUNGUR, Özlem YALNIZ. Transsexualism: Related Concepts and Sex Reassignment Interventions. J Clin Psy. 1999; 2(1): 49-54
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale