ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 3 (1)
Cilt: 3  Sayı: 1 - 2000
DERLEME
1.
Akut Manide Psikofarmakolojik Tedavi Yaklaşımları
Psychopharmacological Treatment of Acute Mania
Erkan Özcan
Sayfalar 5 - 13

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Deksametazon Supresyon Testinin Şizofreni ve Alttipleriyle İlişkisi
The Association of Dexamethasone Suppression Test with Schizophrenia and Its Subtypes
Murat Kuloğlu, Murad ATMACA, Ertan TEZCAN
Sayfalar 14 - 20

DERLEME
3.
Şiddet ve Agresyonun Nörobiyolojisi
The Neurobiology of Violence and Aggression
Ercan ABAY, Cengiz TUĞLU
Sayfalar 21 - 26

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Şizofreni ve Cinsiyet: Başlangıç Yaşı ve Sosyodemografik Özellikler
Schizophrenia and Gender: Age At Onset and Sociodemographic Attributes
Hatice GÜZ
Sayfalar 27 - 33

DERLEME
5.
Anadolu Kültüründe Hastalık Sağlık Kavramlarına Transkültürel Bakış
A Transcultural Perspective to the Disease and Health Concepts in the Anatolian Culture
Cengiz Güleç
Sayfalar 34 - 39

ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Üniversite Öğrencisi Kızlarda Madde Kullanımı İle Kişilik ve Ruhsal Belirti İlişkisi
Assessment of the Relationship Between Personality and Psychiatric Symptoms and Substance Abuse in the Female University Students
Hasan Herken, Said Bodur, Fatih Kara
Sayfalar 40 - 45

DERLEME
7.
Obsesif Kompulsif Bozukluğun Biyolojisi
Biology of Obsessive-Compulsive Disorder
Ertuğrul EŞEL
Sayfalar 46 - 55

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Akne Vulgarisli Bireylerde Kişilik Özellikleri
Personality Characteristics in Patients with Acne Vulgaris
Yarkın Özcan, Hamdi Özcan, Süheyla Ünal
Sayfalar 56 - 60

9.
Dağcılarda Kişilik Yapısının Araştırılması Kısa Semptom Envanteri
Investigation of Personality Profiles of Mountaineer: The Brief Symptom Inventory
Mümtaz MAZICIOĞLU, Mustafa Baştürk, Fevziye ÇETİNKAYA
Sayfalar 61 - 66

LookUs & Online Makale