ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Anadolu Kültüründe Hastalık Sağlık Kavramlarına Transkültürel Bakış [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(1): 34-39

Anadolu Kültüründe Hastalık Sağlık Kavramlarına Transkültürel Bakış

Cengiz Güleç1
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi, ANKARA

Kuşaklar boyunca insan toplulukları çok çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşmışlar ve çözüm yollan bulmaya çalışmışlardır. Geleneksel kültürlerde hastalıklar mistik nedensellik, animistik nedensellik ve majik (büyüsel) nedensellik kuramları ile açıklanmıştır. Bu yazıda bu kuramlarla ilgili açıklamalann yanısıra Anadolu halk hekimliği sağlık ve hastalık kavramları üzerine yapılan araştırma sonuçlarına da yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Anadolu kültürü, transkültürel çalışmalar, sağlık, hastalık.

A Transcultural Perspective to the Disease and Health Concepts in the Anatolian Culture

Cengiz Güleç1
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi, ANKARA

Throughout generations communities have been faced with lots of health problems and have tried to find solutions to them. In traditional cultures diseases had been tried to be explained with phenomenons such as mistic causality, animistic causality, and magic causality, In this paper beside these explanations, studies on health and disease concepts in Anatolian community healing take place.

Keywords: Key Words: Anatolian culture, transcultural studies, health, disease.

Cengiz Güleç. A Transcultural Perspective to the Disease and Health Concepts in the Anatolian Culture. J Clin Psy. 2000; 3(1): 34-39
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (2667 kere indirildi)
LookUs & Online Makale