ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Dağcılarda Kişilik Yapısının Araştırılması Kısa Semptom Envanteri [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(1): 61-66

Dağcılarda Kişilik Yapısının Araştırılması Kısa Semptom Envanteri

Mümtaz MAZICIOĞLU1, Mustafa Baştürk2, Fevziye ÇETİNKAYA3
1Uz. Dr., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
2Doç. Dr., Psikiyatri Anabilim Dalı, KAYSERİ
3Doç. Dr., Halk Sağlığı Anabilim Dalı, KAYSERİ

Yüksek irtifada oksijen saturasyonu düşüklüğüne bağlı olarak birtakım nöropsildyatrik değişiklikler olduğu bilinmektedir. Bunun bir göstergesi davranış değişiklikleri olup, kişiliği değiştirebilmektedir. Bu çalışma; dağcılığa yönelmede kişilik özelliklerinin rolü ve yüksek irtifanm bu özelliklerde ortaya çıkarabileceği muhtemel değişikliklerin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Kayseri Hacılar dağcılık kulübü tarafından düzenlenen Erciyes dağı zirve tırmanışına katılmak üzere farklı bölgelerden gelen 29 kişilik dağcı grubu Kısa Semptom Envanteri kullanılarak kişilik özellikleri yönünden değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar dağcılar; yaş grubu, sigara kullanımı, alkol kullanımı ve meslekleri bakımından benzer özellikte randomize seçilen kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Çalışma grubumuzla kontrol grupları arasında sürekli yaşadıkları irtifa, yaşlan, sigara, alkol kullanımı ve meslekleri açısından belirgin farklılık gözlenmedi. Kısa Semptom Envanteri alt ölçeklerinden; anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk ve somatizasyon açısından iki grup arasında önemli bir farklılık saptanmazken; depresyon, fobik anksiyete, hostilite, kişiler arası ilişkilerde duyarlılık, paranoid düşünceler, psikotizm alt ölçekleri ile üç global indeksten; semptom rahatsızlık indeksi ve rahatsızlık ciddiyeti indekslerinde dağcılarda belirgin şekilde yüksek skorlar elde edildi. Yüksek irtifada gözlenen kişilik özelliklerinin normal popu- lasyondan farklılık gösterdiği ortaya konmakla beraber bu farklılığın ne kadarının yüksek irtifaya bağlı değişiklikler, ne kadarının kalıcı kişilik özellikleri olduğu tırmanış öncesi Kısa Semptom Envanteri uygulanamaması nedeniyle ayırt edilememiştir. Yapılan çalışmalar yüksek irtifada oksijen saturas- yonunun düşmesine bağlı oluşan beyin hipoksisi sonucunda nöropsildyatrik değişikliklerin oluşabildiğini ve bunların kısa süre sonra kaybolabildiğim veya bir kısmının uzun süre kalabildiğini göstermiştir. Buradan hareketle dağcılarda görülen davranış değişikliklerinin "akut organik kişilik sendromu" olarak kabul edilebileceğini ve bunun geçici ya da sürekli olabileceğini düşündürmüştür. Bulgularımız; yüksek irtifada oluşan organik değişiklikler veya dağcıların temel kişilik özellikleri ile bağlantılı olarak kısa Semptom Envanterlerinde dağcı olmayanlara göre farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Kısa semptom envanteri, yüksek irtifa, kişilik özellikleri.

Investigation of Personality Profiles of Mountaineer: The Brief Symptom Inventory

Mümtaz MAZICIOĞLU1, Mustafa Baştürk2, Fevziye ÇETİNKAYA3
1Uz. Dr., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
2Doç. Dr., Psikiyatri Anabilim Dalı, KAYSERİ
3Doç. Dr., Halk Sağlığı Anabilim Dalı, KAYSERİ

It's known that some neuropsyhciatric alterations occuring at high altitude depends on the decrease in Oxygen saturation. Behavioural alterations being an indicator of neuropsyhciatric alterations can change the personality. This study is planned to detect the role of characteristics of personality tending to direct to alpinism and probable effects of high altitude on these changes. By using Brief Symptom Inventory, a group of alpinist consisting of 29 person attending to Mount Erciyes summit climb from different locations organised by Kayseri Hacılar alpinism club, eva-

Keywords: Key Words: Brief symptom inventory, high altitude, charecteris- tics of personality.

Mümtaz MAZICIOĞLU, Mustafa Baştürk, Fevziye ÇETİNKAYA. Investigation of Personality Profiles of Mountaineer: The Brief Symptom Inventory. J Clin Psy. 2000; 3(1): 61-66
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (1781 kere indirildi)
LookUs & Online Makale