ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 24 (1)
Cilt: 24  Sayı: 1 - 2021
EDITÖRDEN
1.
Bipolar bozukluk alanında yeni ufuklar açmak: Gözlem, araştırma, düşünme ve yaratmanın gücü (eng, tur)
Opening up new horizons in the field of bipolar disorder: power of observation, research, thinking and creativity (eng, tur)
Simavi Vahip
doi: 10.5505/kpd.2021.82542  Sayfalar 1 - 4
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Ebeveyni kanser olan çocukların depresyon, anksiyete ve yaşam kalitesi açısından değerlendirilmesi: Olgu kontrol çalışması (eng)
The evaluation of depression, anxiety and quality of life in children living with parental cancer: A case-control study (eng)
Ali Karayağmurlu, Muhammet Emin Naldan, Öztun Temelli, Murat Coşkun
doi: 10.5505/kpd.2020.87699  Sayfalar 5 - 14

3.
Mülteci çocuk ruh sağlığı ünitesinin 3 yıllık verileri (tur)
3-year data of the refugee child mental health unit (tur)
Hatice Ünver, Veysi Çeri, Onur Tugce Poyraz Findik, Ayşe Rodopman Arman
doi: 10.5505/kpd.2020.57614  Sayfalar 15 - 22

4.
Kullanıcıların güvendiği ve doğruladığı sosyal medya haberlerinin COVID-19 Pandemisinde kaygı düzeyi ve hastalık kontrol algısı üzerindeki etkileri (eng)
The effects of social media news that users trusted and verified on anxiety level and disease control perception in COVID-19 Pandemic (eng)
Erman Şentürk, Bahadır Geniş, Burak Erman Menkü, Behcet Cosar
doi: 10.5505/kpd.2020.69772  Sayfalar 23 - 32

5.
COVID-19 pandemisinin bipolar bozukluk tanılı hastaların uyku kalitesine etkisi (tur)
The effect of COVID-19 pandemic on the sleep quality of patients who have the diagnosis of Bipolar Disorder (tur)
Ünsal Aydınoğlu, Ece Yazla
doi: 10.5505/kpd.2020.26576  Sayfalar 33 - 40

6.
Kişilerarası duygu düzenlemenin kişilik özellikleri ve psikopatoloji belirtileriyle ilişkisi (tur)
The relationship between interpersonal emotion regulation, personality traits, and psychopathology symptoms (tur)
Ceren Gökdağ, Berk Naldöken
doi: 10.5505/kpd.2020.79106  Sayfalar 41 - 52

7.
Tedavi arayışındaki morbid obez bireylerde depresif belirtiler ve kısıtlayıcı yeme arasında yeme, beden imajı ve kilo endişelerinin aracı rolü (tur)
The intermediating role of eating, shape and weight concerns between depressive symptoms and avoiding behavior in morbid obese patients seeking treatment (tur)
Selçuk Özdin, Gizem Gerdan, Miraç Barış Usta, Aytül Karabekiroğlu
doi: 10.5505/kpd.2020.15986  Sayfalar 53 - 60

8.
Tıp fakültesi öğrencilerinde depresyon, anksiyete, uyku sorunları ve intihar davranışının değerlendirilmesi: Birinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin karşılaştırıldığı kesitsel bir çalışma (tur)
Depression, anxiety, sleep problems and suicidal behavior among medical students: A cross-sectional comparison study between first and sixth year students (tur)
Murat Eyüboğlu, Damla Eyüboğlu, Onur Duran, Safa Buğra Karademir, Furkan Karaaslan, Furkan Melih Alyu
doi: 10.5505/kpd.2020.59365  Sayfalar 61 - 68

9.
Polikistik over sendromu tanılı hastalarda baskın mizaç özellikleri ile aleksitimi ve dürtüsellik düzeyleri (tur)
Temperament features, alexithymia, impulsiveness levels of patients with polycystic ovary syndrome (tur)
Filiz Özsoy, Asker Zeki Özsoy, Hatice Yilmaz Doğru
doi: 10.5505/kpd.2020.28190  Sayfalar 69 - 76

10.
Kısa bilgi modülü: Psikoloji ve tıp bölümü öğrencilerinin Elektro-Konvulsif Terapiye (EKT) ilişkin bilgi ve tutumlarının incelenmesi (eng)
Brief information module: The examination of psychology and medical students knowledge and attitudes toward Electro-Convulsive Therapy (ECT) (eng)
Samet Çelik, Nuray Atasoy, Seydahmet Ercan, Mustafa Oğuz
doi: 10.5505/kpd.2020.47135  Sayfalar 77 - 85

11.
Cinsel istismara uğramış çocuk ve ergenlerde cinsiyet ve yaşa ilişkin farklılıklar: Psikopatoloji öngörücüleri (tur)
Gender and age-related differences in sexually abused child and adolescents: Predictors of psychopathology (tur)
Özge Metin, Fevziye Toros, Canan Kuygun Karcı
doi: 10.5505/kpd.2020.82335  Sayfalar 86 - 98

12.
Çekişmeli boşanma/velayet sürecinde aile mahkemelerinden üniversite hastanesine gönderilen olguların değerlendirilmesi (tur)
Evaluation of cases sent from family courts to university hospital during contentious divorce/custody process (tur)
Ferda Karadağ, Dilşad Foto Özdemir
doi: 10.5505/kpd.2020.76259  Sayfalar 99 - 108

DERLEME
13.
Düşüncelerimiz mi önemli, yoksa eylemlerimiz mi? Ahlak boyutundaki düşünce eylem kaynaşmasına dair bir gözden geçirme (tur)
Are our thoughts important or actions? A literature review of thought-action fusion on morality (tur)
İlkyaz Kaya Yıldırım, Orçun Yorulmaz
doi: 10.5505/kpd.2020.13540  Sayfalar 109 - 122

OLGU SUNUMU
14.
Şiddetli entellektüel yetiyitimi olan bir çocukta olası valproik asit-aripiprazol etkileşimi ile ilişkili asimetrik tremor (eng)
Asymmetric tremor due to possible valproic acid-aripiprazole interaction in a child with severe intellectual disability (eng)
Enes Sarıgedik, Neslihan Kara, Cigdem Yektas
doi: 10.5505/kpd.2020.32549  Sayfalar 123 - 126

15.
Çocukluk çağında Capgras Sendromu: Olgu sunumu (tur)
Capgras Syndrome in childhood: A case report (tur)
Berna Gündüz Çıtır, Sevcan Karakoç Demirkaya
doi: 10.5505/kpd.2020.25932  Sayfalar 127 - 130

EDITÖRE MEKTUP
16.
Bipolar bozuklukta periferik inflamatuar belirteç çalışmalarının metodolojik zorlukları: Ekinci ve Erkan Ekinci'nin makalesi üzerine yorum (eng)
Methodological drawbacks of peripheral inflammatory marker studies in bipolar disorder: comment on article by Ekinci and Erkan Ekinci (eng)
Simge Seren Kirlioglu Balcioglu, Yasin Hasan Balcioglu
doi: 10.5505/kpd.2021.15985  Sayfalar 131 - 132
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale