ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Bipolar bozuklukta periferik inflamatuar belirteç çalışmalarının metodolojik zorlukları: Ekinci ve Erkan Ekinci'nin makalesi üzerine yorum (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(1): 131-132 | DOI: 10.5505/kpd.2021.15985

Bipolar bozuklukta periferik inflamatuar belirteç çalışmalarının metodolojik zorlukları: Ekinci ve Erkan Ekinci'nin makalesi üzerine yorum (eng)

Simge Seren Kirlioglu Balcioglu, Yasin Hasan Balcioglu
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Psikiyatri Eğitim ve Araştırma Birimi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, inflamasyon, karma epizod

Methodological drawbacks of peripheral inflammatory marker studies in bipolar disorder: comment on article by Ekinci and Erkan Ekinci (eng)

Simge Seren Kirlioglu Balcioglu, Yasin Hasan Balcioglu
Forensic Psychiatry Unit, Bakirkoy Prof Mazhar Osman Training and Research Hospital for Psychiatry, Neurology, and Neurosurgery, Istanbul, Turkey

Keywords: Bipolar disorder, inflammation, mixed episodes

Simge Seren Kirlioglu Balcioglu, Yasin Hasan Balcioglu. Methodological drawbacks of peripheral inflammatory marker studies in bipolar disorder: comment on article by Ekinci and Erkan Ekinci (eng). J Clin Psy. 2021; 24(1): 131-132

Sorumlu Yazar: Yasin Hasan Balcioglu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale