ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Bipolar bozukluk alanında yeni ufuklar açmak: Gözlem, araştırma, düşünme ve yaratmanın gücü (eng, tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(1): 1-4 | DOI: 10.5505/kpd.2021.82542

Bipolar bozukluk alanında yeni ufuklar açmak: Gözlem, araştırma, düşünme ve yaratmanın gücü (eng, tur)

Simavi Vahip
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Anahtar Kelimeler: H. Akiskal, Bipolar, Araştırma

Opening up new horizons in the field of bipolar disorder: power of observation, research, thinking and creativity (eng, tur)

Simavi Vahip
Ege University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry

Keywords: H. Akiskal, Bipolar, Research

Simavi Vahip. Opening up new horizons in the field of bipolar disorder: power of observation, research, thinking and creativity (eng, tur). J Clin Psy. 2021; 24(1): 1-4

Sorumlu Yazar: Simavi Vahip, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale