ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Şiddetli entellektüel yetiyitimi olan bir çocukta olası valproik asit-aripiprazol etkileşimi ile ilişkili asimetrik tremor (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(1): 123-126 | DOI: 10.5505/kpd.2020.32549

Şiddetli entellektüel yetiyitimi olan bir çocukta olası valproik asit-aripiprazol etkileşimi ile ilişkili asimetrik tremor (eng)

Enes Sarıgedik1, Neslihan Kara2, Cigdem Yektas1
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Düzce
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Düzce

Entellektüel yetiyitimi yaygın görülen bir nörogelişimsel bozukluktur. bu grupta çocuklar meydana gelen davranış problemlerinin tedavisinde antipsikotik ilaçlar, duygu durum dengeleyiciler sıklıkla kullanılmaktadır. Tremor, hem valproik asit hem de aripiprazol kullanımı nedeniyle gelişebilir ve genelikle simetrik olması beklenmektedir. Valproat ve aripiprazol birlikte uygulandığında, aripiprazol ve metabolitinin plazma konsantrasyonlarında bazı değişiklikler olabilir, ancak bu değişikliğin plazma proteinlerindeki yer değiştirmeyle ilişkili olduğu düşünülmektedir, bu nedenle her iki ilacın kararlı durum seviyelerindeki değişiklikler üzerindeki etkisi çok küçüktür ve klinik olarak önemsiz kabul edilmektedir. bu vaka sunumunda aripiprazol kullanırken tedaviye valproik asit eklenmesi sonrası asitmetrik tremor gelişen sonrasında aripiprazolun dozu azaltığında asitmetrik tremoru kesilen 15 yaşındaki kız olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: valproik asit, aripiprazol, etkileşim, asimetrik, tremor

Asymmetric tremor due to possible valproic acid-aripiprazole interaction in a child with severe intellectual disability (eng)

Enes Sarıgedik1, Neslihan Kara2, Cigdem Yektas1
1Department of Child and Adolescent Psychiatry, Duzce University, Medical School, Duzce,
2Department of Psychiatry, Duzce University, Medical School, Duzce,

Intellectual disability is a neurodevelopmental disorder common. Treatment of behavioral problems in this group; antipsychotic drugs, mood stabilizers drugs are often used. Tremor as a symptom can develop due to the use of both valproic acid and aripiprazole which is usually manifested as symmetrical.When valproate and aripiprazole are administered together, there may be some change in plasma
concentrations of aripiprazole and its metabolite but this change is thought to be related to the displacement in plasma proteins thus effect of both drugs on changes to steady state levels is very small and not clinically significant We report the case of a 15-year-old girl is that asymmetric tremor, which occurs after valproic acid is added to treatment while using aripiprazole, and the disappearance of asymmetric tremor after reducing the dose of aripiprazole.

Keywords: valproıc acıd, arıpıprazole, ınteractıon, asymmetrıc, tremor

Enes Sarıgedik, Neslihan Kara, Cigdem Yektas. Asymmetric tremor due to possible valproic acid-aripiprazole interaction in a child with severe intellectual disability (eng). J Clin Psy. 2021; 24(1): 123-126

Sorumlu Yazar: Enes Sarıgedik, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale