ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 3 (4)
Cilt: 3  Sayı: 4 - 2000
DERLEME
1.
Yönetici işlevlerin Ayrıştırılmasında Multidisipliner Yaklaşım: Bilişsel Psikolojiden Nöroradyolojiye
Multidisciplinary Approach in the Analysis of Executive Functions: From Cognitive Psychology to Neuroradiology
Sirel KARAKAŞ, Muammer KARAKAŞ
Sayfalar 215 - 227

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Ergen Ruh Sağlığı Sorunları ve intihar Davranışıyla İlişkileri^
Adolescent Psychological Problems and Their Relation-ships with Suicidal Behavior
Mehmet ESKİN
Sayfalar 228 - 234

3.
Sosyal Fobi Hastalarında Aleksitimi, Umutsuzluk ve Depresyon: Kontrollü Bir Çalışma
Alexithymia, Hopelessness and Depression in Social Phobic Patients: A Study with a Control Group
Mustafa SOLMAZ, Kemal Sayar, Akil Özer, Mücahit Öztürk, Burçin ACAR
Sayfalar 235 - 241

4.
İstanbul'da Lise Gençleri Arasında Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı
Prevalance of Substance Use Among High School Students in İstanbul
Kültegin Ögel, Defne TAMAR, Cüneyt Evren, Duran ÇAKMAK
Sayfalar 242 - 245

5.
Şizofrenik Hastalarda Olanzapin ve Haloperidolün Serum Prolaktin Düzeyleri Üzerine Etkileri
Effects of Olanzapine and Haloperidol on Prolactin Levels in Schizophrenic Patients
Ertuğrul EŞEL, Mustafa Baştürk, Saffet GÖNÜL, Mustafa KULA, Tayfun TURAN, İhsan YABANOĞLU, Seher SOFUOĞLU
Sayfalar 246 - 249

6.
Nöroleptik Alan Hastalarda Demir Metabolizması Değişiklikleri ile Akatizi Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relatioiship Between the Changes of Iron Metabolism and Akathisia Scores in Patients Taking Neuroleptic Drugs
Ali Çayköylü, İrfan Coşkun, Şenol ANAÇ, Hülya Aksoy, İsmet KIRPINAR
Sayfalar 250 - 254

DERLEME
7.
Antidepresanlarla Tedavi Sırasında Ortaya Çıkan Etki Kaybı: Nedenler ve Tanısal Sorunlar
Loss of Antidepressant Efficacy During Maintenance Treatment: Causes and Diagnostic Difficulties
Levent SEVİNÇOK, Nevzat Yüksel
Sayfalar 255 - 262

8.
Bebeklerde ve Çocuklarda Dil Gelişimi
Language Development of Infants and Children
Elvan KARACAN
Sayfalar 263 - 268

OLGU SUNUMU
9.
Baş Ağrısı İle Maskelenmiş Obsesif Kompulsif Bozukluk: Bir Olgu Sunumu
Obsessive Compulsive Disorder Masked By a Headache: A Case Report
Şebnem Soysal, Çağlar ÇITAK, Dilşad Foto Özdemir, Kıvılcım GÜCÜYENER, Ayşe Serdaroğlu
Sayfalar 269 - 272

LookUs & Online Makale