ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Prevalance of Substance Use Among High School Students in İstanbul [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(4): 242-245

Prevalance of Substance Use Among High School Students in İstanbul

Kültegin Ögel1, Defne TAMAR2, Cüneyt Evren2, Duran ÇAKMAK1
1Doç. Dr. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, AMATEM Kliniği, İSTANBUL
2Dr., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, AMATEM Kliniği, İSTANBUL

In order to search extend of tobacco, alcohol and substance use among high school students in Istanbul, we evaluate İstanbul data of the study which was done in 15 cities in Turkey. In this study a questionnaire was given 7849 second grade high school students in April and May 1998 in İstanbul. 65.1% of students use tobacco at least once in a lifetime, 22.5% of them use at least one cigarette every day. 18% of them use alcohol at least once in last 30 days. Lifetime rate of cannabis use is 3.6%, lifetime rate volatile use is 8.6%, lifetime rate of other drugs use is 3.3%. When we compare with previous studies we found an increase in volatile use. These finding shows us that there is a significant increase in volatile use.

Keywords: Key Words: İstanbul, substance use, prevalance.

İstanbul'da Lise Gençleri Arasında Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı

Kültegin Ögel1, Defne TAMAR2, Cüneyt Evren2, Duran ÇAKMAK1
1Doç. Dr. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, AMATEM Kliniği, İSTANBUL
2Dr., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, AMATEM Kliniği, İSTANBUL

İstanbul'da lise öğrencileri arasında sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığını araştırmak amacıyla, Türkiye'nin 15 ilinde yapılan bir araştırmanın İstanbul verileri değerlendirmeye alınmıştır. İstanbul'da 1998 yılının Nisan ve Mayıs aylarında 7849 lise ikinci sınıf öğrencisine anket uygulanmıştır. Öğrencilerin %65.1 'i yaşamlarında en az bir kez sigara içtiklerini belirtirken, hergün en az bir adet sigara içenlerin oram %22.5'tir. Son bir ay içinde en az bir kez alkol kullananların oram ise %18'dir. Yaşam boyu en az bir kez esrar kullananların oram %3.6, uçucu madde kullananların oranı %8.6, uyuşturucu/uyarıcı madde kullandığım belirtenlerin oranı ise %3.3 bulunmuştur. Daha önce yapılan benzer çalışmalarla karşılaştırıldığında uçucu madde kullanımının yüksek olması, uçucu madde kullanımında belirgin bir artış olduğunun göstergesi olarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: : Istanbul, madde kullanımı, yaygınlık.

Kültegin Ögel, Defne TAMAR, Cüneyt Evren, Duran ÇAKMAK. Prevalance of Substance Use Among High School Students in İstanbul. J Clin Psy. 2000; 3(4): 242-245
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale