ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Language Development of Infants and Children [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(4): 263-268

Language Development of Infants and Children

Elvan KARACAN1
Uz. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

Biological, neurological, psychosocial, psychosexual and cognitive development effects each other in the developmental period. Language development is an important part of this coordinated development and learning process which begins after birth. All babies start to learn language by the means of speech sounds in their own language. Language development is closely related with brain maturation and by the age of 3 an almost maturated language acquisition is expected. In this paper properties and milestones of language development in infants and children take place.

Keywords: Key Words: Language development, infant, child.

Bebeklerde ve Çocuklarda Dil Gelişimi

Elvan KARACAN1
Uz. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

Gelişimsel açıdan biyolojik, nörolojik, psikososyal, psıkoseksüel ve bilişsel gelişim birarada ve birbirini yakından etkileyerek oluşmaktadır. Dil gelişimi doğumdan itibaren hızla başlayan bu koordineli gelişim ve öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır. Tüm bebekler dili öğrenmeye öncelikle kullanılan dildeki sesleri öğrenmekle başlarlar. Dil gelişimi ile beyin matürasyonunun yakın ilişkisi olup 3 yaş dolaylarında belirgin dil kazanımı beklenir Bu yazıda bebek ve çocuklardaki dil gelişimine ait özellikler ve dil gelişim basamakları verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Dil gelişimi, bebek, çocuk.

Elvan KARACAN. Language Development of Infants and Children. J Clin Psy. 2000; 3(4): 263-268
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale