ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Obsessive Compulsive Disorder Masked By a Headache: A Case Report [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(4): 269-272

Obsessive Compulsive Disorder Masked By a Headache: A Case Report

Şebnem Soysal1, Çağlar ÇITAK2, Dilşad Foto Özdemir3, Kıvılcım GÜCÜYENER4, Ayşe Serdaroğlu5
1Uz. Psk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nöroloji Bilim Dalı
2Dr., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
3Dr., Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, ANKARA
4prof. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nöroloji Bilim Dalı
5prof. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nöroloji Bilim Dalı,

Headache is a common disorder in childhood, which is a part of different disease as well as psychological problems. It misleads the clinicians because of duration so it causes a wrong diagnosis. While determining treatment strategy for headache comorbidity must be carefully evaluated. So that we want present a 15-year- old girl who was admitted to the emergency room with the complaint of headache. Her physical examination, laboratory and radiologic evaluation were all normal. Her psychometric evaluation revealed that she has got obsessive compulsive disorder. In the light of this case; we discussed the effect an psychological disorder on the symptom of headache in childhood.

Keywords: Key Words: Headache, obsessive compulsive disorder, childhood.

Baş Ağrısı İle Maskelenmiş Obsesif Kompulsif Bozukluk: Bir Olgu Sunumu

Şebnem Soysal1, Çağlar ÇITAK2, Dilşad Foto Özdemir3, Kıvılcım GÜCÜYENER4, Ayşe Serdaroğlu5
1Uz. Psk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nöroloji Bilim Dalı
2Dr., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
3Dr., Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, ANKARA
4prof. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nöroloji Bilim Dalı
5prof. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nöroloji Bilim Dalı,

Baş ağrısı çocukluk döneminde yaygın bir semptom olarak görülmektedir. Birçok tıbbi nedenle ortaya çıkabileceği gibi psikolojik nedenlerden de kaynaklanabilmektedir. Dahası hastanın sürekli baş ağrısı yakınmasını getirmesi klinisyenin olası diğer belirti ve tanıları atlamasına neden olacaktır. Baş ağrısı ile ruhsal tanı birlikteliğinin değerlendirilmesi tedavinin yönünü belirlemek açısından önem kazanmaktadır. Biz bu yazı ile baş ağrısı ile maskelenmiş obsesif kompulsif bozukluk olgusunu tartıştık. 15 yaşındaki kız hasta baş ağrısı yakınması ile başvurdu. Fizik incelemesi, laboratuar ve radyolojik incelemeleri normal sınırlar içerisinde olması üzerine psikometrik değerlendirme yapıldı. Psikometrik değerlendirilmesi obsesif kompulsif bozukluk olarak değerlendirildi. Biz olgunun ışığı altında psikolojik bozuklukların çocukluk çağında baş ağrısına katkıda bulunabileceğini belirtmek istedik.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Baş ağrısı, obsesif kompulsif bozukluk,çocukluk çağı.

Şebnem Soysal, Çağlar ÇITAK, Dilşad Foto Özdemir, Kıvılcım GÜCÜYENER, Ayşe Serdaroğlu. Obsessive Compulsive Disorder Masked By a Headache: A Case Report. J Clin Psy. 2000; 3(4): 269-272
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale