ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Effects of Olanzapine and Haloperidol on Prolactin Levels in Schizophrenic Patients [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(4): 246-249

Effects of Olanzapine and Haloperidol on Prolactin Levels in Schizophrenic Patients

Ertuğrul EŞEL1, Mustafa Baştürk1, Saffet GÖNÜL2, Mustafa KULA3, Tayfun TURAN4, İhsan YABANOĞLU2, Seher SOFUOĞLU5
1Doç. Dr Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Uz. Dr Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
4Yrd. Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
5Uz. Dr, Nükleer Tip Anabilim Dalı, KAYSERI

It has been proposed that new atypical antipsychotics causes minimal prolactin elevation compared to traditional antipsychotic agents because they spare dopamine blockade within the tuberoinfundibular tract. The aim of this study was to compare the effects of olanzapine and haloperidol on prolactin secretion in male schizophrenic patients. Twenty-nine male schizophrenic inpatients were included in the study. Fifteen of them were given olanzapine in a fixed dose of 10 mg/day and 14 of them were given haloperidol in a fixed dose of 10 mg/day for 6 weeks after a 2-week drug washout. Fifteen age-matched healthy control subjects were used as control group. Prolactin levels were measured both before and after 6-week treatment period in patients. At the end of the 6th week, prolactin values observed with olanzapine treatment were significantly less than those observed with haloperidol, but not different from those of controls. No significant correlation was found between prolactin values and any clinical correlates. Our data indicate that short-term olanzapine treatment causes minimal elevations in prolactin secretion in male schizophrenic patients in contrast to haloperidol. This finding is consistent with the previous reports and may be attributed to olanzapine's differential effects on dopamine neurotransmission.

Keywords: Key Words: Prolactin, olanzapine, haloperidol, schizophrenia, atypical antipsychotics, dopamine.

Şizofrenik Hastalarda Olanzapin ve Haloperidolün Serum Prolaktin Düzeyleri Üzerine Etkileri

Ertuğrul EŞEL1, Mustafa Baştürk1, Saffet GÖNÜL2, Mustafa KULA3, Tayfun TURAN4, İhsan YABANOĞLU2, Seher SOFUOĞLU5
1Doç. Dr Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Uz. Dr Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
4Yrd. Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
5Uz. Dr, Nükleer Tip Anabilim Dalı, KAYSERI

Yeni antipsikotiklerin tuberoinfundibuler yolakta dopamin blokajı yapmadıkları için klasik antipsikotiklere göre daha az prolaktin yükselmesine neden oldukları ileri sürülmektedir. Bu çalışmada erkek şizofrenili hastalarda olanzapin ve haloperidolün serum prolaktin düzeyleri üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 29 erkek şizojrenık hasta alındı. 2 haftalık ilaçtan arındırma döneminin sonunda, hastalardan I5'ine 6 hafta süreyle 10 mg/gün sabit dozda olanzapin, 14'üne ise yine 6 hafta süreyle 10 mg/gün sabit dozda haloperidol verildi. On beş sağlıklı denek kontrol grubu olarak alındı. Hasta gruplarında tedavi öncesi ve sonrası prolaktin düzeyleri ölçüldü ve gruplar arası değerler karşılaştırıldı. Altıncı haftanın sonunda, olanzapin grubundaki prolaktin değerleri haloperidol grubunun değerlerinden anlamlı derecede düşük ve kontrol grubununkinden farksız bulundu. Prolaktin değerleri ile herhangi bir klinik değişken arasında ilişki bulunamadı. Sonuçlarımız kısa süreli olanzapin tedavisinin serum prolaktin değerleri üzerinde önemli bir etkisinin olmadığını gösterdi. Bu bulgu önceki çalışmalarla uyumludur ve olanzapinin dopamin nörotransmisyonu üzerindeki farklı etkisine bağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Prolaktin, olanzapin, haloperidol, atipik antipsikotikler, şizofreni, dopamin.

Ertuğrul EŞEL, Mustafa Baştürk, Saffet GÖNÜL, Mustafa KULA, Tayfun TURAN, İhsan YABANOĞLU, Seher SOFUOĞLU. Effects of Olanzapine and Haloperidol on Prolactin Levels in Schizophrenic Patients. J Clin Psy. 2000; 3(4): 246-249
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale