ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 3 (3)
Cilt: 3  Sayı: 3 - 2000
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Üniversite Öğrencilerinde Yeme Bozukluğu Belirtilerini Yordayıcı Olarak Kontrol Odağı ve Benlik Saygısının Karşılaştırılması
Comparison of Locus of Control and Self-Esteem as Predictors of Severity of Anorexic Symptoms
Atila EROL, Gülser TOPRAK, Fadime YAZICI, Sıdıka Erol
Sayfalar 147 - 152

2.
Depresyon ve Depresyona ikincil Anksiyete Bozukluklarının Klinik ve DST Yanıtlan Açısından Karşılaştırılması
A Comparison of Clinical Aspects and DST Results in Depression and Secondary Anxiety Disorders to Depression
Armağan SAMANCI, Murat ERKIRAN, Hacer ŞAHİN, Nigar UÇARER, Hüsnü Erkmen
Sayfalar 153 - 162

3.
Yaygın Sosyal Fobi Hastalannda Çekingen Kişilik Bozukluğu ve Psikopatolojiye Etkileri
Avoidant Personality Disorder in Generalized Social Phobia and its Impact on Psychopathology
Kemal Sayar, Mustafa SOLMAZ, Mücahit Öztürk, Akil Özer, Meltem ARIKAN
Sayfalar 163 - 169

4.
Sosyal Fobinin Diğer Psikiyatrik Hastalıklarla Birlikteliği
Comorbidity of Social Phobia and Other Psychiatric Illnesses
Metin TURAN, Ali ÇİLLİ, Haşan Herken, Rahim KUCUR
Sayfalar 170 - 175

5.
Nörolojik Silik işaretler Açısından Erken Başlangıçlı Şizofreniyle Yetişkin Tip Şizofreninin Karşılaştırılması
The Comparison of Early Onset Schizophrenia and Adult Type Schizophrenia from the Point of Neurological Soft Signs
Nesrin DİLBAZ, Elvan Özalp, Göksel BAYAM
Sayfalar 176 - 184

6.
Damar Yolu ile Eroin Kullanımı ve İlişkili Bazı Davranış Biçimleri
IV Heroin Use and Some Related Behavioral Manner
Cüneyt Evren, Defne TAMAR, Kültegin Ögel, Aytül ÇORAPÇIOĞLU, Duran Çakmak
Sayfalar 185 - 191

7.
Serotonin Transporter Gen Polimorfizmi
Polymorphisms in the Serotonin Transporter Gene
Emin Erdal, Hasan HERKEN, Ömer BARLAS, Nurten Erdal
Sayfalar 192 - 196

OLGU SUNUMU
8.
Sitalopram Aliminin Ardından Şiddetli Yan Etkiler Gelişen Üç Olgunun Sitokrom P450 2C19 ve 3A4 Açısından Değerlendirilmesi
Examination of Three Cases Having Severe Side Effects After Citalopram Using, Considering Cytochrome P450 2C19 and 3A4 Enzymes
Hasan Herken, Zühal ONGEN, Koray ESGİ, Şükrü AYNACIOĞLU
Sayfalar 197 - 202

9.
Tepkisel Bağlanma Bozukluğu ve Disosiyatif Bozukluğun Örtüştüğü Bir Olgu Sunumu
A Case Study: Comorbidity of Reactive Attachment Disorder and Dissociative Disorder
Behiye ALYANAK
Sayfalar 203 - 208

LookUs & Online Makale