ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
A Case Study: Comorbidity of Reactive Attachment Disorder and Dissociative Disorder [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(3): 203-208

A Case Study: Comorbidity of Reactive Attachment Disorder and Dissociative Disorder

Behiye ALYANAK1
Uz. Dr., İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dab, İSTANBUL

The clinical usefulness of attachment disorder concept is discussed by presenting a case diagnosed of reactive attachment disorder and dissociative disorder comorbidity.

Keywords: Key Words: Reactive attachment disorder, dissociative disorder,attachment.

Tepkisel Bağlanma Bozukluğu ve Disosiyatif Bozukluğun Örtüştüğü Bir Olgu Sunumu

Behiye ALYANAK1
Uz. Dr., İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dab, İSTANBUL

Tepkisel bağlanma bozukluğu zemininde disosiyatif bozukluğun geliştiği bir olgu sunularak, bağlanma ilişkisi ve bağlanma bozukluğu kavramlarının klinik kullanımının yararlığı tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Tepkisel bağlanma bozukluğu, disosiyatif bozukluk, bağlanma.

Behiye ALYANAK. A Case Study: Comorbidity of Reactive Attachment Disorder and Dissociative Disorder. J Clin Psy. 2000; 3(3): 203-208
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale