ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
IV Heroin Use and Some Related Behavioral Manner [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(3): 185-191

IV Heroin Use and Some Related Behavioral Manner

Cüneyt Evren1, Defne TAMAR1, Kültegin Ögel2, Aytül ÇORAPÇIOĞLU3, Duran Çakmak2
1Dr Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, AMATEM Kliniği, İSTANBUL
2Doç. Dr., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, AMATEM Kliniği, İSTANBUL
3Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KOCAELİ

IV drug users behaviors are risk taking, related to the substances they are addicted to. In this study it's aimed to investigate the problems IV drug users has to face and some of their behavioral characteristics related to the IVdrug use. With this aim, the data of the heroin users, which was gained from the study that was done in 10 cities in Turkey was evaluated. In our study it is found that although injector sharing between drug users was high, they didn't have enough knowledge about injector cleaning. Also getting injured because of drug use, taking medical help because of problems related to drug use, driving under the effect of drug, stealing, making acts against law and morals and selling drugs and suicide attempts was higher in IV heroin users than not IV heroin users. These results show that IV heroin users take more risk behaviors and they live more problems than not IV heroin users. Thus the importance of harm reduction politics like education and substitution treatment comes in to the view, for persons who continue to use IV heroin.

Keywords: Key Words: Turkey, heroin, IV drug use.

Damar Yolu ile Eroin Kullanımı ve İlişkili Bazı Davranış Biçimleri

Cüneyt Evren1, Defne TAMAR1, Kültegin Ögel2, Aytül ÇORAPÇIOĞLU3, Duran Çakmak2
1Dr Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, AMATEM Kliniği, İSTANBUL
2Doç. Dr., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, AMATEM Kliniği, İSTANBUL
3Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KOCAELİ

Damar yoluyla madde kullanıcıları, madde kullanımı nedeniyle risk alma davranışları içinde bulunurlar. Bu çalışmada eroini damar yoluyla kullananların, damar yolu kullanımına bağlı yaşadıkları sorunlar ve bazı davranış özelliklerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye'de 10 ilde yapılan bir araştırmanın verileri değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmamızda, damar yolu ile madde kullananların arasında enjektör paylaşımının yüksek olmasıyla beraber enjektör temizliği ile ilgili yeterli bilgileri olmadığı saptanmıştır. Ayrıca madde kullanımına bağlı yaralanma, madde kullanımına bağlı sorunlardan dolayı tıbbi yardım alma, madde etkisi altındayken araba kullanma, madde temini için hırsızlık, yasadışı ve ahlaka aykırı şeyler yapma, madde satma ve intihar girişiminin eroini damar yoluyla kullananlarda kullanmayanlara göre daha yüksek oranlarda olduğu bulunmuştur. Bu bulgular, damar yoluyla eroin kullananların riskli davranışlar içinde olduklarını ve damar yoluyla eroin kullanmayanlara göre daha fazla sorun yaşadıklarını, damar yoluyla madde kullanmaya devam eden kişiler için bilgilendirme ve yerine koyma gibi zarar azaltma politikalarının gündeme gelmesinin toplum açısından önemini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Türkiye, eroin, madde kullanımı.

Cüneyt Evren, Defne TAMAR, Kültegin Ögel, Aytül ÇORAPÇIOĞLU, Duran Çakmak. IV Heroin Use and Some Related Behavioral Manner. J Clin Psy. 2000; 3(3): 185-191
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale