ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 2 (4)
Cilt: 2  Sayı: 4 - 1999
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Cage Testi ile Alkol Kullanımı Üzerine Epidemiyolojik Bir Çalışma*
An Epidemiological Study on Cage Test and Alcohol Consumption
Metin TURAN, Ali ÇİLLİ, RÜStem AŞKIN, Haşan HERKEN, Metin TELCİOĞLU, Rahim KUCUR
Sayfalar 217 - 221

DERLEME
2.
Alkol Kullanımının Genetik Yönleri
Genetics of Alcoholism
Ender ALTINTOPRAK, Hakan COŞKUNOL
Sayfalar 222 - 229

3.
Psikiyatri ve Sosyal Bilimlerin ilişkisi
Relationship Between Psychiatry and Social Sciences
Mehmet Akif ERSOY
Sayfalar 230 - 238

OLGU SUNUMU
4.
Kısa Süreli Tedavilerde Terapötik Etkinliğin Arttırılması
Increasement of Therapeutic Effectivity in Short Term Therapies
Mine Özmen
Sayfalar 239 - 246

DERLEME
5.
Sosyal Fobinin Psikolojik Kuramı
Psychological Theory of Social Phobia
Hakan Türkçapar
Sayfalar 247 - 253

ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Meme Kanserinin Ruhsal ve Sosyal Etkileri Üzerine Bir Çalışma
The Psychological and Social Influences of Breast Cancer
Şahnur Şener, Nazan GÜNEL, Zafer AKÇALI, Selahattin Şenol, Aylin KOÇKAR
Sayfalar 254 - 260

DERLEME
7.
Kronik Yorgunluk Sendromu
Chronic Fatique Syndrome
Hüray FİDANER
Sayfalar 261 - 265

OLGU SUNUMU
8.
Yenidoğan Döneminde Hastanede Uzun Süreli Tedavi Görmenin Bağlanma Örüntüsü Üzerindeki Etkileri: Bir Olgu Sunumu
Effects of Long-term Hospital Stay on Attachment Style in Newborn Period: A Case Study
Şebnem Soysal, Ebru ERGENEKON, Erhan Aksoy
Sayfalar 266 - 270

LookUs & Online Makale