ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Chronic Fatique Syndrome [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 1999; 2(4): 261-265

Chronic Fatique Syndrome

Hüray FİDANER1
Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİR

"Chronic fatique syndrome" has became a very interesting topic recently for most of the psychiatrists, as a result of the new advancement about the origin and pathogenesis of the disease. This syndrome was described as a pure psychological condition in the ninetienth century but during last two decades new biological properties was found that are related with it. Despite of all those findings etiology and pathogenesis of the syndrome are still unclear. The aim of this paper is to summarize the new findings about etiopathogenesis of chronic fatique syndrome.

Keywords: Key Words: Chronic fatique syndrome.

Kronik Yorgunluk Sendromu

Hüray FİDANER1
Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİR

Kronik yorgunluk sendromu, hastalığın kökeni ve patogenezin- deki gelişmeler açısından psildyatristlerin çoğu için oldukça ilgi çeken bir konu olmuştur. Sendrom 19. yüzyılda bütünüyle ruhsal bir durum olarak bilinmekteydi ancak son yirmi yıl içinde konu ile ilişkili yeni biyolojik özellikler bulundu. Bütün bu bulgulara karşın sendromun etiyoloji ve patogenezi hala açık değildir. Bu yazının amacı kronik yorgunluk sendromunun etiyopato- genezi ile ilgili yeni bulguların özetlenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Kronik yorgunluk sendromu.

Hüray FİDANER. Chronic Fatique Syndrome. Turkish J Clin Psy. 1999; 2(4): 261-265
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale