ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Psychological Theory of Social Phobia [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1999; 2(4): 247-253

Psychological Theory of Social Phobia

Hakan Türkçapar1
Uz. Dr., SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA

In this article psychological theories addressing the etiology of social anxiety disorder are presented. Human beings are by nature social animals, but for some, social scrunity is a source of extreme anguish. Although no one has discovered a single cause of social anxiety disorder, studies suggest that both biological and psychological factors may play a role. The core psychological feature of social phobia is marked and persistent fear of embarrassment or humiliation in social situations where the individual worries that others may judge his or her performance as too much or too little.

Keywords: Key Words: Social phobia, psychodynamic model, cognitive model.

Sosyal Fobinin Psikolojik Kuramı

Hakan Türkçapar1
Uz. Dr., SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA

Bu yazıda sosyal anksiyete bozukluğunun etiyolojisini açıklamaya dönük psikolojik kuramlar sunulacaktır, insan sosyal bir yaratık olmasına karşılık sosyal inceleme altında kalmak aynı zamanda oldukça yoğun sıkıntı doğuran bir durumdur. Sosyal anksiyete bozukluğunun etiyolojisini tamamıyla açıklayan tek bir neden henüz ortaya konulmamış olmasına karşılık yapılan çalışmalar hem biyolojik hem de psikolojik etkenlerin birlikte rol oynadığım düşündürmektedir Sosyal fobinin temel psikolojik görünümü kişinin yapıp ettiklerinin yersiz ya da yetersiz olarak değerlendirileceği düşüncesinden kaynaklanan biçimde sosyal ortamlarda utanma ya da aşağılanmaktan aşırı ve sürekli bir şekilde korku duymadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Sosyal fobi, psikodinamik model, kognitif model.

Hakan Türkçapar. Psychological Theory of Social Phobia. J Clin Psy. 1999; 2(4): 247-253
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale