ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Effects of Long-term Hospital Stay on Attachment Style in Newborn Period: A Case Study [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1999; 2(4): 266-270

Effects of Long-term Hospital Stay on Attachment Style in Newborn Period: A Case Study

Şebnem Soysal1, Ebru ERGENEKON2, Erhan Aksoy3
1Uz. Psk. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Anabilim Dalı, ANKARA
2Yrd. Doç. Dr.,Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Anabilim Dalı, ANKARA
3Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Anabilim Dalı, ANKARA

In this study, the attachment style of a baby who has a long - term hospital -stay history, is discussed. The healty attachment of a baby is very important in the formation of his/her habits. The source of the psychopathologies in the first 3 years of life depend on the quality of the relationship between the baby and his / her primary caretaker. At this point, a long-term stay at the hospital is thought to effect the attachment style in a negative way. This may be due to the continuous change of the primary caregiver, or the baby's social and / or emotional need's not being satisfactorily given compared to his /her healthy age group. The attachment style of a baby staying in the Gazi University Medical Faculty Children’s Health and Disease Department, Newborn Unit for 4 month and 7 days with the diagnoses of choanal atresia, is discussed in the light of the literature.

Keywords: Key Words: Attachment, long-term hospital stay.

Yenidoğan Döneminde Hastanede Uzun Süreli Tedavi Görmenin Bağlanma Örüntüsü Üzerindeki Etkileri: Bir Olgu Sunumu

Şebnem Soysal1, Ebru ERGENEKON2, Erhan Aksoy3
1Uz. Psk. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Anabilim Dalı, ANKARA
2Yrd. Doç. Dr.,Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Anabilim Dalı, ANKARA
3Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Anabilim Dalı, ANKARA

Bu yazıda, uzun süreli hastanede tedavi görmenin bağlanma örüntüsü üzerindeki etkileri bir vaka çerçevesinde tartışılmıştır. Bir bebeğin huy ve alışkanlıklarının belirlenmesinde bağlanmanın sağlıklı bir şekilde kurulmasının payı büyüktür. Yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan çoğu psikopatolojik durumun kaynağı bebek ile birincil bakıcısı arasındaki ilişkinin niteliğinden doğmaktadır. Bu noktada, hastanede uzun süreli kalmanın bağlanma örüntüsünü olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülmektedir. Bunda temel bakımı veren kişinin sürekli değişmesinin ya da çocuğun sosyal ve duygusal gereksinimlerinin sağlıklı yaşıtlarına göre tam olarak karşılanamaması etkilidir. İlgili yazın ışığında, koanal atrezi tanısı ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan ünitesinde 4 ay 7 gün süreyle bakım ve tedavisi yapılan bir kız hastanın bağlanma örüntüsü tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Bağlanma, uzun süreli hastanede yatış.

Şebnem Soysal, Ebru ERGENEKON, Erhan Aksoy. Effects of Long-term Hospital Stay on Attachment Style in Newborn Period: A Case Study. J Clin Psy. 1999; 2(4): 266-270
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale