ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Genetics of Alcoholism [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1999; 2(4): 222-229

Genetics of Alcoholism

Ender ALTINTOPRAK1, Hakan COŞKUNOL2
1Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİR
2DOÇ. Dr Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİR

There are a series of factors which may all interact in predisposing or protecting an individual against alcohol abuse, alcoholism and alcohol-related disorders: the availability of alcohol, the price, an individual’s socio-cultural, psychological, physiological, and genetic make-up. Genes have long been suspected to play a role in the aetiology of alcoholism. Among the most common strategies employed thus far to identify hereditary factors in alcoholism are family studies, twin studies, adoption studies and high risk groups.

Keywords: Key Words: Alcohol use disorders, genetic aspects.

Alkol Kullanımının Genetik Yönleri

Ender ALTINTOPRAK1, Hakan COŞKUNOL2
1Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİR
2DOÇ. Dr Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİR

Bireyi alkol kötüye kullanımı, alkolizm ve alkolle ilişkili bozukluklardan koruyan ya da yatkın hale getiren bir dizi faktör vardır. Bunlar; alkolün kolayca ulaşılabilir olması, fiyatı, bireyin sosyokültürel, psikolojik, fizyolojik ve genetik yapısıdır. Genlerin alkolizm etiyolojisinde önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Alkolizmde genetik faktörleri belirlemeye yönelik en sık yapılan çalışmalar aile çalışmaları, ikiz çalışmaları, evlat edinme çalışmaları ve yüksek risk gruplarını ele alan çalışmalardır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Alkol kullanım bozuklukları, genetik yönler.

Ender ALTINTOPRAK, Hakan COŞKUNOL. Genetics of Alcoholism. J Clin Psy. 1999; 2(4): 222-229
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale