ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Doçentlik sınav yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ne anlama geliyor? [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2023; 26(3): 151-154 | DOI: 10.5505/kpd.2023.95871

Doçentlik sınav yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ne anlama geliyor?

Burhanettin Kaya
Doçentlik sınav yönetmeliği değişiklikleri neyi anlatıyor?

Anahtar Kelimeler: Doçentlik sınav yönetmeliği, akademi, bilim

What do the amendments to the associate professorship exam regulation mean?

Burhanettin Kaya
What do the amendments to the associate professorship exam regulation mean?

Keywords: Associate professor exam regulation, academia, science

Burhanettin Kaya. What do the amendments to the associate professorship exam regulation mean?. J Clin Psy. 2023; 26(3): 151-154

Sorumlu Yazar: Burhanettin Kaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale