ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153

Editörler Kurulu

Editörler Kurulu

Onursal Editör
Prof. Dr. Nevzat Yüksel
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D., Ankara
Prof. Dr. Burhanettin Kaya
Muayenehane, İstanbul

Editör
Prof. Dr. Mehmet Yumru
Özel Terapi Tıp Merkezi
E-posta:[email protected]
Tel: 0242 2448883
Prof. Dr. Meram Can Saka
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D., Ankara
E-posta:[email protected]
Prof. Dr. Sevcan Karakoç
Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü, İstanbul
E-posta: [email protected]
Doç. Dr. Deniz Ceylan
Koç Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
E-posta: [email protected]
Prof. Dr. Hamid Boztaş
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikiyatri A.D., Bolu
E-posta: [email protected]
Doç. Dr. Neşe Direk
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir)
Prof. Dr. Gamze Özçürümez
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D., Ankara
Doç. Dr. Halis Ulaş
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, İzmir Türkiye

Dış İlişkiler Editörü
Uzm. Dr. Muzaffer Kaşer
Cambridge Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mohammad Ghaziuddin
Michigan Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi A.D., U.S.A.

İstatistik Editörü
Prof. Dr. Gülşah Seydaoğlu
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Dil Editörü
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Herdi
Antalya Bilim Üniversitesi Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

LookUs & Online Makale