ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi KLİNİK PSİKİYATRİ DERGİSİ - Turkish J Clin Psy: 27 (2)
Cilt: 27  Sayı: 2 - 2024
EDITÖRDEN
1.
Ticari akademinin yeni yüzü: Ahtapot bağlılık
The new face of commercial academia: Octopus affiliation
Mehmet Yumru
doi: 10.5505/kpd.2024.52460  Sayfalar 99 - 100
Makale Özeti |İngilizce PDF | Türkçe PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Psikiyatristler neden intihar ediyor? İnkar mı, damgalama mı?
Why do psychiatrists commit suicide? Denial or stigma?
Buket Koparal, Muhammed Hakan Aksu, Selçuk Candansayar
doi: 10.5505/kpd.2024.22844  Sayfalar 101 - 107

3.
The relationship between the psychological resilience of patients with chronic kidney failure and post-traumatic growth and psychological symptoms
The relationship between the psychological resilience of patients with chronic kidney failure and post-traumatic growth and psychological symptoms
Demet Sağlam Aykut, Evrim Özkorumak Karaguzel, Şükrü Ulusoy, Filiz Civil Arslan, Medine Gözde Üstündağ, Aykut Karahan
doi: 10.5505/kpd.2024.60465  Sayfalar 108 - 116

4.
Tıp eğitimi düzeyinin kadınlara ve LGBTIQ+ bireylere yönelik tutumlar ile ilişkisi
Medical education level’s relationship with attitudes toward women and LGBTIQ+ individuals
Erbil Mert Akdemir, Imran Gökçen Yılmaz Karaman, Şengül Tosun Altınöz, Ferdi Kosger, Ali Ercan Altınöz
doi: 10.5505/kpd.2024.65390  Sayfalar 117 - 126

5.
Türkiye’de yüksek güvenlikli adli psikiyatri servisinde tedavi gören suç işlemiş şizofreni tanılı hastalarda kendini damgalama ve suçlulara yönelik algıların incelenmesi
Investigation of self-stigmatization and perceptions towards delinguency in inpatient individuals diagnosed with schizophrenia in high-security forensic psychiatry settings in Turkiye
Selma Çilem Kızılpınar, Barış Kılıç Demir
doi: 10.5505/kpd.2024.90767  Sayfalar 127 - 138

6.
Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda yüzden duygu tanıma: Duygusal hazırlayıcılar etkili midir?
Facial emotion recognition in children with autism spectrum disorder: Are emotional primes effective?
Ata Cantürk Doğrul, Banu Cangöz Tavat, Pınar Uran
doi: 10.5505/kpd.2024.55531  Sayfalar 139 - 149

7.
Çocuklar için belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği: Güvenirlik, geçerlik ve uyarlama çalışması
The intolerance of uncertainty scale for children: Reliability, validity and adaptation study
Gülsen Erden, Cihat Çelik
doi: 10.5505/kpd.2024.48640  Sayfalar 150 - 160

8.
Psikotrop ilaçların prospektüslerinin okunabilirlik düzeyleri
Readability levels of package leaflets of psychotropic drugs
Kerem Laçiner, Selçuk Özdin
doi: 10.5505/kpd.2024.53254  Sayfalar 161 - 168

DERLEME
9.
Ruh sağlığı hizmetlerinde akran desteği: Hem tanıdık hem yepyeni
Peer support in mental health services: Familiar and brand new
Seda Attepe Özden, Seval Bekiroglu, Arif Haldun Soygur
doi: 10.5505/kpd.2024.78972  Sayfalar 169 - 176

EDITÖRE MEKTUP
10.
Metamfetamin kullanım bozukluğunda aşermeyi azaltmak için provokatif tekrarlayan transkraniyal manyetik uyarım
Provocative repetitive transcranial magnetic stimulation to reduce craving in methamphetamine use disorder
Hilal Uygur
doi: 10.5505/kpd.2024.50455  Sayfalar 177 - 180
Makale Özeti |İngilizce PDF

LookUs & Online Makale