ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Asena Akdemir
İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Aslıhan Dönmez
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Aylin Uluşahin
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., Ankara, Türkiye
Prof. Dr. Aylin Yazıcı
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., Mersin, Türkiye
Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi
Muayenehane , İstanbul
Prof. Dr. Ayşe Gül Yılmaz Özpolat
Madalyon Tıp Merkezi, Ankara, Türkiye
Prof. Dr. Bedriye Öncü
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., Ankara, Türkiye
Prof. Dr. Bengi Semerci
İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Berna Uluğ
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., Ankara, Türkiye
Prof. Dr. Can Cimilli
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., İzmir, Türkiye
Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., Ankara, Türkiye
Prof. Dr. Cem İncesu
İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu
Eskişehir, Türkiye
Prof. Dr. Cengiz Tuğlu
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., Edirne, Türkiye
Prof. Dr. Çınar Yenilmez
Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., Eskişehir, Türkiye
Prof. Dr. Doğan Şahin
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım
Bakırköy Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi, İstanbul
Prof. Dr. Erkan Özcan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D., Ankara, Türkiye
Prof. Dr. Ertan Yurdakoş
Altınbaş Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Hakan Gürvit
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji A.D., İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Hakan Türkçapar
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Gaziantep, Türkiye
Doç. Dr. Haldun Soygür
Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., Manisa, Türkiye
Doç. Dr. Hasan Kandemir
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri A.D., Manisa
Prof. Dr. Işıl Vahip
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., İzmir, Türkiye
Prof. Dr. İnci Özgür İlhan
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., Ankara, Türkiye
Prof. Dr. İsmet Kırpınar
Bezmialem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Köksal Alptekin
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., İzmir, Türkiye
Doç. Dr. Levent Küey
İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Sercan
Okan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Nahit Özmenler
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Naomi Fineberg
Hertfordshire Partnership Üniversitesi, İngiltere
Prof. Dr. Nesim Kuğu
Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., Sivas, Türkiye
Doç. Dr. Okan Taycan
Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Orhan Murat Koçak
Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., Kırıkkale, Türkiye
Prof. Dr. Paul Fletcher
Cambridge Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., İngiltere
Prof. Dr. Raşit Tükel
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Runa Uslu
Ankara, Türkiye
Doç. Dr. Salih Selek
Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., A.B.D.
Doç. Dr. Sedat Batmaz
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D.
Prof. Dr. Seher Akbaş
Istinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri A.D., İstanbul
Prof. Dr. Selçuk Candansayar
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., Ankara, Türkiye
Doç. Dr. Serap Erdogan Taycan
Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Simavi Vahip
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., İzmir, Türkiye
Prof. Dr. Süheyla Ünal
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri A.D., Malatya, Türkiye
Prof. Dr. Şahika Yüksel
İstanbul, Türkiye
Uzm. Dr. Şeref Özer
İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Tamer Aker
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
Prof. Dr. Timuçin Oral
İstanbul, Türkiye
Doç. Dr. Tolga Binbay
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D., İzmir
Prof. Dr. Tunç Alkın
Dokuz Eylül Üniversitesi, Psikiyatri A.D. İzmir, Türkiye
Prof. Dr. Zeliha Tunca
İzmir, Türkiye

LookUs & Online Makale