ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153

Hakkımızda

Hakkımızda

Klinik Psikiyatri Dergisi, Psikiyatri, Klinik Psikoloji, Psikofarmakoloji ve Nörolojinin psikiyatriyi ilgilendiren alanlarında yapılan deneysel ve klinik araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildiriler ve editöre mektup türünden yazılara yer vermektedir.

Klinik Psikiyatrisi Dergisi, Türkçe veya İngilizce olarak yayınlanmakta olup çevrimiçi, hakemli bir açık erişim dergisidir. Bu, açık bir erişim olup, tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak serbestçe erişilebileceği anlamına gelir. Kullanıcılar, yayıncının veya yazarın önceden izni olmadan bu dergideki makalelerin tam metinlerini okumak, indirmek, kopyalamak, dağıtmak, yazdırmak, araştırmak veya bağlantı kurmak için izin verilir. Bu, BOAI açık erişim tanımı ile uyumludur.

1998 yılından beri yayınlanan Klinik Psikiyatri Dergisi, Eylül 2015 tarihi itibari ile Özel Terapi Tip Merkezi bünyesinde ANP Yayıncılık aracılığıyla yayın hayatına devam etmektedir. Yılda 4 kez Türkçe makalelerin yayınlandığı dergi bu dönemden itibaren Türkçe ve İngilizce yazıları kabul etmektedir.

Dergimiz kurulları Klinik Psikiyatri Dergisi Yönergesi'ne göre işleyiş göstermektedir. Klinik Psikiyatri Dergisi yayın ve danışma kurulu gibi kurullarının işleyiş prensiplerinin ele alındığı Klinik Psikiyatri Dergisi Yönergesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

2016 sayıları itibari ile makalelere DOI numaraları verilmektedir. Digital Object Identifier (DOI) sistemi digital ortamda yer alan içeriğe kolay erişilebilmesini sağlayan bir sistemdir. DOI numarası almış makaleler ile sistem, basili mecrada yayınlanmasına gerek kalmadan çevrimiçi yayınlanması ile birlikte çalışmalarınız arasında yer almasını olanak sunmaktadır. Bu durum akademisyenler için zaman açısından avantaj sağlamaktadır. DOI sistemi, ISO standardı olup International DOI Foundation tarafından idare edilmektedir. Dergimiz Journal Agent ara yüzü ile makale gönderimi ve takibi yapmaktadır. Kullanıcılar tarafından kolay ve hızlı kulanım imkânı tanıyan makale takip sistemi ile çalışmalarınız hızlı bir şekilde değerlendirilmektedir.

Dergimiz birçok hakemli dergi tarafından yaygın olarak kullanılan Journal Agent online makale sistemini kullanmaktadır.

Dergimizin yer aldığı indeksler:
 • DOAJ (2018 yılından itibaren)
 • ESCI (2017 yılından itibaren)
 • Scopus (2017 Yılından itibaren)
 • EBSCO Academic Search Complete (2007 yılından itibaren)
 • EBSCO TOC Premier (2007 yılından itibaren)
 • Türkiye Atif Dizini (2000 yılından itibaren)
 • PsycINFO/ Psycological Abstracts (2004 yılından itibaren)
 • TÜBITAK/ULAKBIM-Türk Tip Dizini (2000 yılından itibaren)
 • Google Scholar (1998 yılından itibaren)
 • Index Scholar (2007 yılından itibaren)
 • Akademik Dizin (2000 yılından itibaren)
 • Türk Medline (2000 yılından itibaren)
 • Türk Psikiyatri Dizini (1998 yılından itibaren)
 • CIRRIE
 • İndex Copernicus
 • Journal Agent (2015 yılından itibaren)

LookUs & Online Makale