ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Sertralin ile tedavi edilen psikojenik disfoni: Bir olgu sunumu [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2023; 26(3): 227-231 | DOI: 10.5505/kpd.2023.61482

Sertralin ile tedavi edilen psikojenik disfoni: Bir olgu sunumu

Doğancan Sönmez, Çiçek Hocaoğlu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

Psikojenik disfoni (PD), yapısal olarak normal olan ses tellerinin uygun seslendirme işlevlerini yerine getirememesi durumudur. Yani normal ses organının uygunsuz veya yanlış kullanılması olarak tanımlanabilir. Psikojenik disfonilerin oluşumunda duygusal stresin rolü önemlidir. Teşhisi ve tedavisi zor olan konversif bir klinik durumdur. Literatürde psikojenik disfoni hastalarının tanı, değerlendirme ve tedavi yaklaşımları ile ilgili çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Psikojenik disfoni semptomları ve psikolojik faktörler karşılıklı olarak birbirini etkilediğinden, ses terapisi ve psikoterapi kombinasyonu sıklıkla birlikte kullanılır. Tedavide farmakoterapi ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu olgu sunumunda sertralin tedavisine dramatik şekilde yanıt veren bir erkek psikojenik disfoni olgusunun literatür ışığında tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Psikojenik disfoni, konversiyon bozukluğu, sertralin, ses bozuklukları

A psychogenic dysphonia treated with sertraline: A case report

Doğancan Sönmez, Çiçek Hocaoğlu
Recep Tayyip Erdogan University Faculty Of Medicine, Department Of Psychiatry, Rize, Turkey

Psychogenic dysphonia (PD) is the inability of the structurally normal vocal cords to perform their proper vocalization function. In other words, it can be defined as the inappropriate or incorrect use of the normal vocal organ. The role of emotional stress is important in the formation of psychogenic dysphonias. It is a transformative clinical condition that is difficult to diagnose and treat. There are various studies in the literature regarding the diagnosis, evaluation and treatment approaches of patients with psychogenic dysphonia. The combination of sound therapy and psychotherapy is often used together, as psychogenic dysphonia symptoms and psychological factors mutually influence each other. There are limited studies on pharmacotherapy in treatment. In this case report, it is aimed to discuss a male psychogenic dysphonia case who responded dramatically to sertraline treatment in the light of the literature.

Keywords: Psychogenic dysphonia, conversion disorder, sertraline, voice disorders

Doğancan Sönmez, Çiçek Hocaoğlu. A psychogenic dysphonia treated with sertraline: A case report. Turkish J Clin Psy. 2023; 26(3): 227-231

Sorumlu Yazar: Doğancan Sönmez, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale