ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
HSV ensefaliti sonrası Kluver Bucy sendromunun eşlik ettiği amnestik bozukluk: Bir olgu sunumu (tur) [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2022; 25(4): 420-425 | DOI: 10.5505/kpd.2022.59244

HSV ensefaliti sonrası Kluver Bucy sendromunun eşlik ettiği amnestik bozukluk: Bir olgu sunumu (tur)

Neslihan Kara1, Enes Sarıgedik2, Ahmet Ataoğlu3
1Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
2Sakarya Universitesi Egitim Arastirma Hastanesi, Cocuk ve Ergen Ruh Sagligi ve Hastaliklari AD, Sakarya, Türkiye
3Düzce Üniversitesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

Ensefalit beyin parankimi enfeksiyonu olup, herpesvirüsler, enterovirüsler ve paramiksovirüsler viral ensefalit nedenleri arasındadır. Herpes Simpleks Virüs en sık ensefalit nedenlerinden birisidir. Genellikle yaşlı ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde ortaya çıkmaktadır. Herpes Simpleks Virüs akut evrede hızlı başlangıç gösterir ve ciddi seyirlidir. Sıklıkla güçsüzlük, duyu anormallikleri, afazi, görme alanı kayıpları gibi ensefalit bulgusu vermektedir. Herpes Simpleks Virüs ensefalitinde, etkilenen beyin bölgeleri, nörolojik hasar şiddeti ve bilişsel bozulmalar açısından farklılık görülmekle birlikte enflamatuar ve nekrotik alanların tutulumuna göre davranışsal, duygusal, kişilik ve bellek bozukluklarına yol açmaktadır. Klinik belirtiler, görüntüleme yöntemleri ve Beyin Omirilik Sıvısı bulguları ile şüphe duyulması halinde asiklovir tedavisine başlanmalı, nöbet varsa kontrol altına alınmalıdır. Amnestik bozukluklar yeni bilgi öğrenmede şiddetli bozulma ile daha önce öğrenilen bilgilerin hatırlanmasında bozulma ile giden, anlık belleğin korunduğu bir sendromdur. Amnestik bozukluk nedenleri arasında Herpes Simpleks Virüs ensefaliti bulunmaktadır. Kluver Bucy Sendromu bilateral temporal lob hasarında görülen, görsel agnozi, hiperseksüalite, emosyonel davranış değişiklikleri, plasidite, hiperoralite ve hipermetamorfoz ile karakterize nadir görülen bir sendromdur. Bu vaka ile nadir görülen bir durum olan Herpes Simpleks Virüs ensefaliti sonrası gelişen Kluver Bucy Sendromunun eşlik ettiği Amnestik Bozukluk gelişen elli iki yaşında kadın cinsiyetteki olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ensefalit, Amnestik Bozukluk, Kluver Bucy Sendromu

Amnestic disorder associated with Kluver Bucy syndrome after HSV encephalitis: A case report (tur)

Neslihan Kara1, Enes Sarıgedik2, Ahmet Ataoğlu3
1Department of Child Psychiatry, Duzce Ataturk State Hospital, Duzce, Turkey
2Department of Child and Adolescent Psychiatry,Sakarya University, Sakarya, Turkey
3Department of Psychiatry, Duzce University, Medical School, Duzce, Turkey

Encephalitis is an infection of the brain parenchyma and herpesviruses, enterovirular and paramyxoviruses are among the causes of viral encephalitis. Herpes Simplex Virus is one of the most common causes of encephalitis. It usually occurs in elderly and immunocompromised individuals. Herpes Simplex Virus shows rapid onset in the acute phase and has a severe course. It often giving signs of encephalitis such as weakness, sensory abnormalities, aphasia and visual field loss. Herpes Simplex Virus encephalitis causes behavioral, emotional, personality and memory disorders depending on the involvement of inflammatory and necrotic areas, although there are differences in the affected brain regions, the severity of neurological damage and cognitive impairments. In case of suspicion by clinical signs, imaging and cerebrospinal fluid findings, acyclovir treatment should be started and if seizures are present, they should be controlled. Amnestic disorders are a syndrome in which instant memory is preserved, with severe impairment in learning new information and impaired recall of previously learned information. Herpes Simplex Virus encephalitis is among the causes of amnestic disorder. Kluver Bucy Syndrome is a rare syndrome seen in bilateral temporal lobe damage and characterized by visual agnosia, hypersexuality, emotional behavior changes, placidity, hyperorality and hypermetamorphosis. In this case, a 52-year-old female patient who developed Amnestic Disorder accompanied by Kluver Bucy Syndrome after Herpes Simplex Virus encephalitis, which is a rare condition, is presented.

Keywords: Encephalitis, Amnestic Disorder, Kluver Bucy Syndrome

Neslihan Kara, Enes Sarıgedik, Ahmet Ataoğlu. Amnestic disorder associated with Kluver Bucy syndrome after HSV encephalitis: A case report (tur). Turkish J Clin Psy. 2022; 25(4): 420-425

Sorumlu Yazar: Neslihan Kara, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale