ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Erişkinlik döneminde streptokok enfeksiyonu ile ilişkili pediyatrik otoimmün nöropsikiyatrik bozukluk (PANDAS) tanısı düşündüren bir olgu (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(4): 434-440 | DOI: 10.5505/kpd.2022.16768

Erişkinlik döneminde streptokok enfeksiyonu ile ilişkili pediyatrik otoimmün nöropsikiyatrik bozukluk (PANDAS) tanısı düşündüren bir olgu (tur)

Sare Aydın1, Ahmet Ekrem Savaş1, Esma Akpınar Aslan1, Sedat Batmaz2
1Tokat Gaziosmanpaşa Üviversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Tokat
2Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Ankara

Streptokoklarla ilişkili pediyatrik otoimmün nöropsikiyatrik bozukluklar (PANDAS) A grubu-beta hemolitik streptokok enfeksiyonu sonrası otoimmün tepkinin bir sonucu olarak ortaya çıkan, çocukluk çağında obsesif kompülsif belirtiler ve tikler bulunan tabloyu tanımlamaktadır. Çocukluk çağında çeşitli semptomlarla seyreden, kliniği karışık olan, bu nedenle tanı koymanın zor olduğu PANDAS erken saptanarak enfeksiyon tedavisinin sağlanması ile nöropsikiyatrik semptomlarda belirgin gerileme izlenen bir sendromdur. Bu yazıda 21 yaşında, psikiyatrik bulguları sık tekrarlayan enfeksiyonlarla alevlenen ve PANDAS tanısını düşündüren bir olgu sunulmuştur. Tanı almamış ve tedavi edilmemiş PANDAS ömür boyu obsesif kompülsif bozukluk ve tik bozukluğuna dönüşme açısından yüksek risklidir. PANDAS tanısı olduğu düşünülen olgular zaman geçirmeden uygun merkeze yönlendirilerek tedavi başlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: PANDAS, tik bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, nöropsikiyatrik bozukluklar

An adult case suggestive of pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infection (PANDAS) diagnosis (tur)

Sare Aydın1, Ahmet Ekrem Savaş1, Esma Akpınar Aslan1, Sedat Batmaz2
1Department of Psychiatry, School of Medicine, Tokat Gaziosmanpasa University, Tokat
2Department of Psychology (Applied Psychology), School of Humanities and Social Sciences, Social Sciences University, Ankara

Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infection (PANDAS) describe a picture with obsessive-compulsive symptoms and tics in childhood as a result of autoimmune response after group A-beta hemolytic streptococcal infection. PANDAS is a syndrome which progresses with various symptoms in childhood and is difficult to diagnose, and in which a significant regression in neuropsychiatric symptoms is observed with early detection and treatment of infection. In this article, a 21-year-old case with psychiatric symptoms exacerbated by recurrent infections and suggesting the diagnosis of PANDAS is presented. Undiagnosed and untreated PANDAS is at high risk for lifelong development of obsessive compulsive disorder and tic disorder. Patients who are thought to have a diagnosis of PANDAS should be referred to the appropriate center without delay and treatment should be started.

Keywords: PANDAS, tic disorder, obsessive compulsive disorder, neuropsychiatric disorders

Sare Aydın, Ahmet Ekrem Savaş, Esma Akpınar Aslan, Sedat Batmaz. An adult case suggestive of pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infection (PANDAS) diagnosis (tur). J Clin Psy. 2022; 25(4): 434-440

Sorumlu Yazar: Sare Aydın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale